Вуглеводи

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу сахарози

варіанти відповідей

С11Н22О11

С12Н22О11

С10Н22О11

С9Н22О11

Запитання 2

За допомогою чого можна виявити глюкозу і сахарозу:

варіанти відповідей

Купрум (ІІ) гідроксиду

Аргентуму

Купрум (ІІ) оксиду

Натрій гідроксиду

Запитання 3

Глюкоза:

варіанти відповідей

Кристалічна,без смаку, добре розчинна у воді

аморфна, солодка на смак, добре розчинна у воді

Кристалічна, солодка на смак, добре розчинна у воді

Кристалічна, солодка на смак, погано розчинна у воді розчинна у воді

Запитання 4

Формула глюкози-

варіанти відповідей

С6Н12О6

С5Н12О6

С5Н11ОН

С6Н12ОН

Запитання 5

Відмінність крохмалю і целюлози з формулою (С6Н10О5)n полягає в:

варіанти відповідей

а) різній кількості ланок С6Н10О5 і будові цих ланок;

б) фізичних властивостях;

в) хімічних властивостях;

г) застосуванні та поширенні.

Запитання 6

Вкажіть групу вуглеводів, до яких відносять глюкозу.


варіанти відповідей

дисахариди

моносахариди

полісахариди

сахариди

Запитання 7

Скільки гідроксильних груп –ОН є в молекулі глюкози


варіанти відповідей

5

4

6

3

Запитання 8

До якої групи речовин за своєю будовою належить глюкоза ?

варіанти відповідей

альдегідоспирт

альдегід                            

спирт                                

кетоноспирт

Запитання 9

Під час гідролізу крохмалю утворюється:


варіанти відповідей

Глюкоза

Фруктоза

Глюкоза і фруктоза

Глюкоза і мальтоза

Запитання 10

Глюкоза в природі утворюється в процесі

варіанти відповідей

окиснення

дихання

фотосинтезу

виділення

Запитання 11

Які функціональні групи є в молекулі глюкози?

.

варіанти відповідей

- NH2

- ОН

-СОН

-СООН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест