ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ.

Додано: 10 квітня 2023
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 83 рази
22 запитання
Запитання 1

 Сталий  розвиток – це ....

варіанти відповідей

Забезпечує стійкі темпи економічного зростання

 Забезпечує стійке зростання багатства нації

Забезпечує потреби нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби

Забезпечує потреби в поступальному інноваційному розвитку

Запитання 2

Вкажіть характеристику, що висвітлює сутність сталого розвитку

варіанти відповідей

 спонтанний розвиток

керований розвиток 

безмежний розвиток

швидкий розвиток

Запитання 3

До альтернативних джерел енергії відносять:

варіанти відповідей

Вітрові та сонячні електростанції, геотермальні джерела

Атомні електростанції, вітрові та сонячні електростанції

Сонячні, атомні та теплові електростанції

Вітрові, сонячні, атомні та теплові електростанції

Запитання 4

Що таке ринок праці?

варіанти відповідей

процес купівлі-продажу

ринок капіталів, цінних паперів кретидів.

соціально-економічні відносини процесу купівлі продажу робочої сили

ну ні

Запитання 5

Що таке пропозиція?

варіанти відповідей

Кількість товарів, яку хочуть продати виробники;

Кількість товарів, яку не хочуть купувати споживачі;

Кількість товарів, яку продали в попередньому місяці.

Запитання 6

Що таке попит?

варіанти відповідей

Кількість товарів, які виготовляються на виробництві;

Кількість товарів, яку хочуть купити споживачі;

Кількість товарів, яку виготовляє конкурент.

Запитання 7

Що таке інфляція?

варіанти відповідей

Збільшення обсягу виробництва;

Збільшення вартості товарів та послуг;

Зменшення кількості робочих місць.

Запитання 8

Головною одиницею економічного кругообігу є:

варіанти відповідей

домогосподарство 

підприємства

ринок ресурсів

ринок продуктів

Запитання 9

Що таке економіка?

варіанти відповідей

Це наука про те, як економити гроші.

Це наука про те, як витрачати кошти.

Це наука про ведення господарства. 

Це наука про те, як купувати.

Запитання 10

 Одяг в магазині, автомобіль в салоні продажу, зошит у маркеті - це

варіанти відповідей

Послуги

Товари

Закупівлі

Видатки

Запитання 11

Залізна руда, вугілля, пшениця на полі, риба у ставку - це

варіанти відповідей

Ресурси 

Товари

Послуги

Попит

Запитання 12

Виберіть твердження, що точно відповідає закону попиту

варіанти відповідей

Чим вища ціна товару, тим більший його обсяг буде реалізований на ринку

Чим вища ціна товару, тим швидше він буде реалізований на ринку

Чим вища ціна – тим нижчий попит і навпаки

Чим нижча ціна товару, тим менший його обсяг буде реалізований на ринку

Запитання 13

Без якого елементу неможлива ринкова економіка?


варіанти відповідей

вигоди

конкуренції

планування

контролю

Запитання 14

Яку назву мають обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи з метою фінансового забезпечення діяльності держави та місцевого самоврядування?


варіанти відповідей

комісійні

витрати

податки

штрафи

Запитання 15

Яке з тверджень точніше розкриває закон пропозиції?

варіанти відповідей

Чим меншою є ціна, тим привабливішим є збільшення обсягу пропозиції

Чим вищою є ціна, тим меншим стає обсяг пропозиції

Чим вищою є ціна, тим більшим є обсяг пропозиції

Чим меншою є ціна, тим більшим стає обсяг пропозиції

Запитання 16

Економіка - це господарська діяльність суспільства, що включає стосунки.... (4 відповіді)

варіанти відповідей

присвоєння

розподілу

споживання

виробництва

обміну

деградації

Запитання 17

Виробництво

варіанти відповідей

процес просування продукту від виробника до споживача

використання вироблених благ

створення економічних благ

Запитання 18

Яка країна не входить до НАТО?

варіанти відповідей

Канада

Італія

Бельгія

Швейцарія

Запитання 19

Як називається грошова одиниця ЄС?

варіанти відповідей

долар  

марка 

ліра

євро

Запитання 20

3. Процес відкриття кордонів для торгівлі, а також об’єднання технологічних, виробничих та фінансових можливостей країн називають…

варіанти відповідей

економічною інтеграцією 

міжнародною спеціалізацією

культурною глобалізацією     

  сепаратизмом

Запитання 21

2. Формування універсальних ідей, цінностей, мистецьких течій, що поширюються світом і заміщують місцеві традиції культурного життя – це…

      

       

варіанти відповідей

економічна інтеграція  

культурна глобалізація

міжнародна спеціалізація 

транснаціоналізація

Запитання 22

1.Яка європейська організація створена з метою забезпечення дотримання прав людини, принципів демократії, верховенства права?

варіанти відповідей

Рада міністрів ЄС         

Європейське співтовариство з атомної енергетики

Європейське співтовариство вугілля і сталі    

 Рада Європи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест