Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Додано: 19 квітня 2023
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
15 запитань
Запитання 1

Укажіть вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця:

варіанти відповідей

прибуток

гонорар       

дивіденд

заробітна плата

Запитання 2

Оберіть найточніше закінчення твердження: «Економіка як сфера життя існує задля…»:

варіанти відповідей

задоволення потреб людей і суспільства

використання природних ресурсів

збереження навколишнього середовища

виробництва матеріальних благ

Запитання 3

Виберіть правильне визначення поняття «підприємництво»

варіанти відповідей

будь-яка господарська діяльність з метою одержання прибутку

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність людей з метою одержання прибутку

об’єднання працівників для випуску товарів чи надання послуг

самостійна, ініціативна діяльність на користь іншим людям

Запитання 4

Сталий розвиток – це розвиток, який:

варіанти відповідей

Забезпечує потреби нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби

Забезпечує потреби в поступальному інноваційному розвитку

Забезпечує стійке зростання багатства нації

Забезпечує стійкі темпи економічного зростання

Запитання 5

Існують такі види благ:

варіанти відповідей

неекономічні

економічні

суспільні

усі вище вказані

Запитання 6

Мирне змагання за вільну реалізацію товару

варіанти відповідей

конкуренція

попит

бартер

Запитання 7

Вільний вибір виду діяльності, витрат, споживання

варіанти відповідей

економіча політика

економічна свобода

економічна співпраця

Запитання 8

Вкажіть три чинники, які впливають на попит:

варіанти відповідей

зміна доxодів споживача

рівень теxнологій

сезонність

зміна смаків споживача

природно-кліматичні умови

податки

Запитання 9

Який тип власності є панівним в ринковій економіці?

варіанти відповідей

приватна

акціонерна

державна

індивідуальна 

Запитання 10

Які з перелічених чинників визначають кваліфікацію працівника?

варіанти відповідей

Трудовий стаж на посаді.

Вік та стать.

Колір диплому.

Рівень практичних навичок.

Запитання 11

Які з переліченого може бути причиною появи корупційних схем?

варіанти відповідей

адекватна робота правоохоронних органів

 двозначні закони

 наявність в країні ринкової економіки

 можливість легалізації незаконно здобутих благ

 високий рівень інфляції

 кумівство та політичне заступництво

Запитання 12

До прав споживачів належать:

( оберіть три варіанти).

варіанти відповідей

право на захист своїх прав державою

право на належну якість продукції та обслуговування

право ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в інструкції

право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданих внаслідок недоліків продукції ( дефектів), згідно закону

право користування товаром згідно з його призначенням

право обирати представників у державні органи влади

Запитання 13

Суб'єктами ринку праці виступають:

варіанти відповідей

роботодавці

робота

зарплата

наймані робітники

товари

Запитання 14

Бюджет домогосподарства формується з:

варіанти відповідей

ресурсів країни, доходів членів сімї, витрат населенних пунктів в яких мешкає родина

ресурсів домогосподарства,витрат домогосподарства

ресурсів домогосподарства, доходів домогосподарства, витрат домогосподарства

Запитання 15

Лобізм - це:

варіанти відповідей

поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної чи юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони;

превага в наданні грошових коштів або іншого майна, пільг, послуг,нематеріальних цінностей наближеним особам, родичам тощо;

 надання посадовою особою послуг або певних привілеїв фізичній або юридичній особі в обмін на матеріальні блага або послуги;

цілеспрямований вплив груп осіб або різноманітних організацій, що представляють інтереси якоїсь частини економічно потужних прошарків суспільства, на рішення законодавчих органів із метою отримання користі.

 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест