28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Додано: 16 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 536 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається прояв необхідності мати певні блага, бажання володіти ними, відчуття нестачі, якщо бажання залишається незадоволеним?

варіанти відповідей

потреби

блага

ресурс

попит

Запитання 2

Причиною дефіциту товару на ринку є те, що...

варіанти відповідей

ціна на товар перевищує рівноважну ціну

ціна на товар нижча від рівноважної ціни

товар не відповідає державному стандарту якості

обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту

Запитання 3

Грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків за певний період часу.

варіанти відповідей

заощадження

дефолт

бюджет

дефіцит

Запитання 4

Вид занять у межах однієї професії, що потребує конкретних знань, умінь і навичок, набутих завдяки фаховій освіті, які забезпечують вирішення окремих професійних завдань.

варіанти відповідей

кваліфікація

спеціальність

посада

професія

Запитання 5

Ситуація на ринку, коли величина попиту дорівнює величині пропозиції, ціна попиту збігається їз ціною пропозиції.

варіанти відповідей

ринкова рівновага

ринкова стабільність

економічний кругообіг

Запитання 6

Право контролювати використання визначених ресурсів і розподіляти витрати й вигоди, які при цьому виникають.

варіанти відповідей

свобода власності

право власності

свобода вибору

прав вибору

Запитання 7

Негативне суспільне явище, яке проявляється в незаконному використанні службовими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення, що завдає шкоди державі.

варіанти відповідей

корупція

лобізм

вимагання

шахрайство

Запитання 8

Установіть відповідність між видами корупції та їх ознаках.

1) Кумівство; 2) розтрата; 3) хабарництво; 4) вимагання; 5) шахрайство.

А) Поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної чи юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони;

Б) примушування приватної або юридичної особи сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність;

В) перевага в наданні грошових коштів або іншого майна, пільг, послуг, нематеріальних цінностей наближеним особам, родичам;

Г) витрата посадовою особою законнодовірених їй ресурсів, що їй не належать, із метою особистого збагачення;

Д) надання посадовою особою послуг або певних привілеїв фізичній або юридичній особі в обмін на матеріальні блага або послуги, що призводить до завдання збитків державі, іншим фізичним та юридичним особам.

варіанти відповідей

1) А; 2) В; 3) Г; 4) Д; 5 Б.

1) В; 2) Г; 3) Д; 4) Б; 5) А

1) В; 2) Г; 3) Д) 4) А; 5) Б

Запитання 9

Цілеспрямований вплив груп осіб або різноманітних організацій, що представляють інтереси якоїсь частини еконоічно потужних прошарків суспільства, на рішення законодавчих органів з метою отримання користі.

варіанти відповідей

корупція

лобізм

підприємництво

Запитання 10

Характерними рисами домогосподарства є:

варіанти відповідей

приватна власність на економічні ресурси

здатність мати пряму вигоду і приймати лобійовані ними рішення

здатність самостійно приймати рішення

прагнення максимального задоволення своїх потреб

Запитання 11

Продукти, що задовольняють людські потреби.

варіанти відповідей

потреби

прибутки

блага

Запитання 12

Найважливішим відновлювальним ресурсом є...

варіанти відповідей

земля

вода

праця

капітал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест