11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Додано: 19 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 156 разів
20 запитань
Запитання 1

Який варіант з переліченого може бути причиною появи корупційних схем? (дві відповіді)

варіанти відповідей

Наявність в країні ринкової економіки.

Можливість легалізації незаконно здобутих благ.

Високий рівень інфляції.

Кумівство та політичне заступництво.

Запитання 2

Під економічною категорією "власність" розуміють?

варіанти відповідей

Відносини між суб'єктами стосовно привласнення економічних благ.

Відносини між людбми з приводу використання споживчих благ.

Відносини людини до об'єкта власності.

Відносини між державою та фізичною особою стосовно привласнення державного майна.

Запитання 3

Виберіть чинники,які впливають на попит (три відповіді)

варіанти відповідей

Сезонність.

Податки на субсидію.

Зміна ціни на товари замінниками.

Рівень технологій.

Запитання 4

Причиною дефіциту товару на ринку є те,що (дві відповіді)

варіанти відповідей

Товар має попит.

Ціна на товар перевищує рівноважну ціну.

Товар не відповідає державному стандарту якості.

Ціна на товар нижче рівноважної ціни.

Запитання 5

За рахунок чого поповнюється бюджет? (три відповіді)

варіанти відповідей

Дохід від підприємницької діяльності.

Пенсія,субсидія.

Кошти зібрані в результаті доброчинності.

Заробітня плата.

Запитання 6

Які з перелічених чинників визначають кваліфікацію працівника? (дві відповіді)

варіанти відповідей

Трудовий стаж на посаді.

Колір диплому.

Вік та стать.

Рівень практичних навичак.

Запитання 7

Одним із головних принципів функціонування місцевої громади є

варіанти відповідей

співпраця різних людей заради спільної користі

задоволення власних потреб за допомогою інших людей

доступ до використання державних ресурсів

проживання на спільній території

Запитання 8

Яка із зазначених характеристик типово НЕ притаманна місцевому самоврядуванню?

варіанти відповідей

посередництво між місцевим населенням та державними органами влади

втілення в життя механізму реалізації населенням своїх громадянських прав

покладання у вирішенні справ на державу

адаптація розпоряджень верховної влади до місцевих реалій

Запитання 9

Сукупність форм людської діяльності, свідомо орієнтованої на вирішення завдань, що постають перед людською спільнотою, суспільством, — це

варіанти відповідей

соціальна активність

громадська активність

публічна активність

медійна активність

Запитання 10

Яке з визначень найповніше визначає, чим є волонтерство?

варіанти відповідей

добровільна допомога іншим

допомога соціально незахищеним верствам населення

добровільна соціально спрямована неприбуткова діяльність

безкорислива системна допомога соціально незахищеним верствам населення

Запитання 11

Соціальна спільнота, члени якої мають спільні географічні та соціокультурні ознаки (місце проживання, інтереси, віросповідання, цінності, національність тощо), мають спільні інтереси та завдання та взаємодіють між собою для задоволення певних потреб чи розв’язання проблем - це

варіанти відповідей

політична партія

місцева громада

громадська організація

волонтерський рух

Запитання 12

Попит - це

варіанти відповідей

та кількість товару,яку споживачі бажають та можуть придбати за певною ціною у визначений період часу.

та кількість товару, яку виробники готові постачати для продажу на ринку за певною ціною у визначений період часу.

Запитання 13

Головне правило ринкової економіки?

варіанти відповідей

Купити задорого - а продати задешево.

Купити задешево - а продати задорого.

Купити і продати задорого.

Запитання 14

Конкуренція - це

варіанти відповідей

право змінювати присвоєність (належність) майна.

суперництво між суб'єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва,вигідну позицію на ринку.

Запитання 15

Що є метою соціальної економіки?

варіанти відповідей

виробництво промислових товарів

зростання добробуту населення

заходи для зменшення безробіття

гідна пенсія та стипендія

Запитання 16

До виробничих ресурсів належать: (три відповіді)

варіанти відповідей

земля

освіта

праця

капітал

рівень безробіття

матеріальні блага

Запитання 17

Що таке ресурси?

варіанти відповідей

блага природи, які можна використати в процесі виробництва або надання послуг

сукупність природних, соціальних та інтелектуальних сил, що можуть бути використані для створення матеріальних благ і надання послуг

машини, інструменти, будівлі, фінансовий капітал та інше, що бере участь у створенні певного товару чи наданні послуг

кількість економічно активного населення, яке може брати участь у процесі виробництва товарів та надання послуг для задоволення потреб населення

Запитання 18

Яких принципів сталого розвитку слід дотримуватися? (чотири відповіді)

варіанти відповідей

розвиток освіти та науки

споживання виключно вітчизняних товарів та послуг

формування екологічної свідомості

відповідальність перед майбутніми поколіннями

забезпечення роботою молодого покоління

рівні можливості для розвитку та задоволення потреб різних поколінь

право кожної людини на здорове та активне життя

дотримання миру у світі

Запитання 19

До принципів ринкової економіки відносять: (чотири відповіді)

варіанти відповідей

економічну свободу

монопольне право

конкуренцію

державне регулювання

право приватної власності

прибуток

саморегулювання

освіта

Запитання 20

Які функції виконують гроші? (чотири відповіді)

варіанти відповідей

міра вартості

засіб нагромадження

платежу

засіб обігу

вихваляння

належного забезпечення

конкуренції на ринку

банківської діяльності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест