23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту. Варіант 1

Додано: 22 листопада 2019
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 2131 раз
11 запитань
Запитання 1

Оберіть найточніше закінчення твердження: «Економіка як сфера життя існує задля…»

варіанти відповідей

виробництва матеріальних благ

задоволення потреб людей і суспільства

використання природних ресурсів

збереження навколишнього середовища

Запитання 2

Укажіть, як координуються дії учасників ринкових відносин і узгоджуються їхні інтереси в ринковій економіці

варіанти відповідей

за допомогою жорсткого державного регулювання та контролю

внаслідок примусу і погроз з боку більш сильного учасника відносин

за допомогою силового тиску на одного з учасників обміну

внаслідок укладання добровільних угод між учасниками

Запитання 3

Державний бюджет ― це…

варіанти відповідей

податки, що сплачують державі громадяни та підприємці

фінансовий план доходів і видатків держави на певний календарний рік

валютні резерви держави, що зберігаються в Національному банку

кошти для фінансування державних установ та підприємств

Запитання 4

Укажіть вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця

варіанти відповідей

прибуток

гонорар

дивіденди

заробітна плата

Запитання 5

Ринок товарів та послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо

варіанти відповідей

потреби дорівнюють пропозиції     

обсяг попиту дорівнює обсягові пропозиції

ціна дорівнює витратам плюс прибуток

рівень технологій змінюється поступово

Запитання 6

До прямих податків відносяться

варіанти відповідей

акцизи та податок на додану вартість

особистий прибутковий податок та податок на додану вартість

податок на прибуток підприємств та податок на нерухоме майно

акцизи і платежі по обов’язковому соціальному страхуванню

Запитання 7

Які із вказаних витрат домогосподарств є первинними?

варіанти відповідей

на продукти харчування

на автомобілі

на комфортабельне житло

на предмети розкоші

Запитання 8

Які ресурси відносяться до капітальних?

варіанти відповідей

земельні ділянки, корисні копалини, водоймища

знання, інновації, ринкові стратегії

робітники, селяни, службовці

споруди, механізми, устаткування

Запитання 9

Рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями – це…

варіанти відповідей

посада

спеціальність

кваліфікація

професійна майстерність

Запитання 10

Що означає термін «конфлікт інтересів»?

варіанти відповідей

суперечність між приватними інтересами особи та її повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень

неузгодженість між різними повноваженнями особи, що негативно впливає на ефективність їх виконання, призводить до неналежної реалізації функцій держави

наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень

ситуація, за якої складається враження суперечності між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень

Запитання 11

Головною умовою започаткування підприємницької діяльності в Україні є...

варіанти відповідей

наявність капіталу

нотаріально завірений дозвіл

наявність оборотних засобів

державна реєстрація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест