Взаємодія тіл. Сила. Рівнодійна. Сила пружності

14 запитань
Запитання 1

Яку фізичну величину вимірюють в ньютонах?

варіанти відповідей

Густину речовини

Силу

Масу тіла

Йго об'єм

Запитання 2

Сили, які діють на камень, по­казані на малюнку. Яка їх рівнодійна сила?варіанти відповідей

8 Н

9 Н

25 Н

2 Н

Запитання 3

Знайдіть рівнодійну сил

варіанти відповідей

4 Н

8 Н

12 Н

24 Н

Запитання 4

Ньютон — це одиниця виміру

варіанти відповідей

маси

густини

площі поверхні

сили

Запитання 5

В яких одиницях вимірюють силу?

варіанти відповідей

Килограмах (кг)

Километрах (км)

Метрах (м)

Ньютонах (Н)

Запитання 6

На кулю діють дві сили, які показані на малюнку: F2 = 60 Н и F1 = 20 Н. Чому дорівнює їх рівнодійна сила?


варіанти відповідей

40 Н

60 Н

120 Н

80 Н

Запитання 7

Термін «сила» використовується для позначення того, що

варіанти відповідей

на тіло діє інше друге тіло

на нього ні діють ніякі інші тіла

при взаємодії з іншими тілами воно рухається

у результаті взаємодії з навколишними тілами воно зупиняється

не має правілної відповіді

Запитання 8

Як називаеться прилад, який вимірює силу?

варіанти відповідей

Динамометр

Вольтметр

Електроні ваги

Силомер

Запитання 9

Дві сили, 15 Н и 45 Н, направлені по одній прямій в один бік. Чому дорівнює і як направлена рівнодійна цих сил?

варіанти відповідей

30 Н; в ту ж саму сторону, що і складові сили

60 Н; в бік, протилежному складовим силам

90 Н; в той бік, куди направлені складові сили

60 Н; в один бік з складовими силами

Запитання 10

Сили 75 Н и 50 Н направлені по одній прямій в протилежні боки. Як направлена і який модуль рівнодійної сили?


варіанти відповідей

25 Н; у бік меньшої сили

25 Н; у бік більшої сили

125 Н; у бік большої сили

125 Н; у бік меньшої сили

Запитання 11

Чьому дорівнює рівнодійна сил F1 и F2? Яка буе рухать кулю під дією цих сил?


варіанти відповідей

R = F1 + F2, швидкість кулі буде збілшуватися

R = F1 − F2, швидкість кулі буде збілшуватися

R = F1 − F2 = 0, куля буде рухатись за інерцією

R = F1 − F2 = 0, куля зупиниться

Запитання 12

Зміна форми та (або) розмірів тіла - це...

варіанти відповідей

розтягнення

 зсув

деформація

кручення

Запитання 13

На стіл поставили важкий брусок. Куди буде напрямлена сила пружності стільниці?

варіанти відповідей

 вправо

вгору

під кутом до горизонту

не має напряму

вліво

не можливо визначити без додаткових даних

правильної відповіді немає

Запитання 14

Формула закон Гука

варіанти відповідей

 F=-kx

 F=cx

K=Fx

x=x(1)-x

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест