Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил (В-2)

Додано: 19 січня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 626 разів
11 запитань
Запитання 1

Причиною зміни швидкості руху тіла є 

варіанти відповідей

Пройдений тілом шлях


Сила, яка діє на тіло

Рух молекул тіла

Маса тіла

Запитання 2

У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку? 

варіанти відповідей

Догори


Донизу        

Праворуч       

  Ліворуч

Запитання 3

У яких одиницях вимірюється маса? 

варіанти відповідей

Н

кг

Н/кг

м/с

Запитання 4

Результат дії сили залежить від ...

варіанти відповідей

Від точки прикладання сили

Від напрямку сили

Від числового значення (модуля) сили

Від усіх цих характеристик сили

Запитання 5

Позначити правильне зображення сили, що тягне тіло. 

варіанти відповідей

1

2

3

Немає правильної відповіді

Запитання 6

Дві сили мають значення 200 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в одному напрямку? 

варіанти відповідей

0 Н

400 Н

100 Н

300 Н

Запитання 7

Визначити, чому може дорівнювати рівнодійна двох сил: 5 Н та 12 Н. Розглянути всі можливі варіанти.

варіанти відповідей

7 Н

10 Н

17 Н

24 Н

Запитання 8

На тіло вздовж однієї прямої діють дві сили, що дорівнюють 40 і 30 Н.Чи може рівнодійна цих сил дорівнювати 70 Н, 10 Н, 30 Н?

варіанти відповідей

Так, так, так

Так, ні, так

Так, так, ні

Ні, так, так

Запитання 9

Запишіть значення сили 8,4 МН в основних одиницях:

варіанти відповідей

8 400 Н

8 400 000 Н

0, 0 000 084 Н

0,0084 Н

Запитання 10

Яку фізичну величину вимірюють динамометром?

варіанти відповідей

Масу

Об'єм

Силу

Площу

Запитання 11

Кількісну міру дії одного тіла на інше, унаслідок якої тіла змінюють швидкість, називають:

варіанти відповідей

роботою

масою

тиском

силою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест