24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Writing ( Семестрове оцінювання)

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
30 запитань
Запитання 1

Write the negative form (Напиши заперечну форму).


We like cycling.

варіанти відповідей

We don't like cycling.

We doesn't like cycling.

We aren't like cycling.

Запитання 2

Знайди переклад до слова "третій"

варіанти відповідей

three

third

threeth

Запитання 3

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


Children wear............ when it's hot outside.

варіанти відповідей

boots

T-shirts

gloves

Запитання 4

Choose the right variant (Вибери правильний варіант):


"Ти допомагав своїй мамі вчора?"

варіанти відповідей

 I helped my mother yesterday?


Did you helped your mother yesterday?

Did you help your mother yesterday?

Didn't you help your mother yesterday?

Запитання 5

Complete the sentence.(Доповни речення)

Brian is ___________ than Helen.

варіанти відповідей

tall

taller

the tallest

more taller

Запитання 6

Complete (доповни):


long - __________ - the longest

варіанти відповідей

longest

more long

longer

longger

Запитання 7

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


My relatives like traveling ... car ... pleasure.

варіанти відповідей

by... at

on...for

on...in

by... for

Запитання 8

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


The weather was rainy .... London yesterday.

варіанти відповідей

in

on

at

for

Запитання 9

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


My sister usually goes to school ... foot.

варіанти відповідей

in

on

at

by

Запитання 10

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


Mrs. Smith _____________ a nice present for her son two days ago.

варіанти відповідей

bought

buy

is buying

buys

Запитання 11

What month comes after December?

варіанти відповідей

February

March

January

June

Запитання 12

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


...you like swimming in the sea?

варіанти відповідей

Do

Is

Are

Does

Запитання 13

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


It is cool. Jeff ... wearing a jacket.

варіанти відповідей

am

is

are

did

Запитання 14

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


Betty ... up at seven o'clock every day.

варіанти відповідей

got

get

gets

is getting

Запитання 15

Fill in with the preposition (Заповни прийменником):


...Easter

варіанти відповідей

on

in

at

of

Запитання 16

Choose the right variant (Вибери правильний варіант):


Miss Alison ....her pupils an interesting story at the moment.

варіанти відповідей

tell

is telling

told

Запитання 17

Read and choose (Прочитай та вибери):


She .....songs at the fairy dress party tomorrow.

варіанти відповідей

will sing

is singing

sing

sings

Запитання 18

Choose the right variant (Вибери правильний варіант):


_____ is a ball.

варіанти відповідей

This

That

These

Those

Запитання 19

Choose (Вибери):


The fastest way of travelling is ____.

варіанти відповідей

by bus

by train

by car

by plane

Запитання 20

Read and choose (Прочитай та вибери):


I ________ lunch now.

варіанти відповідей

am having

has

have

is having

Запитання 21

Choose the right variant (Вибери правильний варіант):


I live on ... floor.

варіанти відповідей

five

the fifth

Запитання 22

Fill in the gaps (Заповни пропуски):


March is ... month of the year

варіанти відповідей

the sixth

one

the third

three

Запитання 23

Утворіть множину від слова goose:

варіанти відповідей

gooses

goose

geese

Запитання 24

Утворіть множину від слова cherry:

варіанти відповідей

cherries

cherrys

cherry

Запитання 25

Complete the sentence.(Доповни речення)

She ... a bike next Sunday.

варіанти відповідей

rides

will ride

rode

is riding

Запитання 26

Choose the right variant (Вибери правильний варіант):


We ate cakes, drank tea and ...............

варіанти відповідей

talk

talked

talking

Запитання 27

Знайди правильну відповідь на запитання:


— What subject is the most interesting?

варіанти відповідей

The third lesson is English

I go to school by bus.

I have 4 lessons.

It is Computer Studies.

Запитання 28

Choose and fill in (Вибери і заповни):


___ are you going to visit London? - In summer.

варіанти відповідей

What

Where

When

Why

Запитання 29

Point the Ukrainian translation (Вкажи український переклад):


He will help us.

варіанти відповідей

Він допоможе нам

Він допоміг нам

Він допомагає нам

Ми допоможемо йому

Запитання 30

Choose the right tense (Обери правильний час):


They played football very well

варіанти відповідей

Past Simple

Present Simple

Future Simple

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест