Як на НМТ

Додано: 25 листопада 2023
Предмет: Українська мова, 11 клас
13 запитань
Запитання 1

   У якому рядку допущено орфографічну помилку?


варіанти відповідей

Пʼять, памʼять, вʼязи, вербʼя, червʼяк


Звʼязок, розмʼякшити, бурʼян, міжгірʼя, пірʼя


Матірʼю, зʼявитися, зʼїхати, безʼязикий, тьмʼяний

Вʼячеслав, торфʼяний, краковʼяк, інтерʼєр, барʼєр


 Кровʼю, соловʼїний, камʼяний, памʼятка, репʼях


Запитання 2

   Без апострофа треба писати всі слова в рядку


варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний


моркв..яний, розз..явити, цв..яшок


дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний


двох..ярусний, різьб..яр, Лук..янович


духм..яний, присв..ята, прим..ятий


Запитання 3

Буквосполуки дз, дж позначають один звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

задзвеніти, надзвуковий, ґедзь

дзиґа, відзиватися, видзьобувати

ґринджоли,джинси, підживити

народжувати, джміль, бджола

Запитання 4

Підкреслені букви позначають той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

тінь, батьківський, боротьба

матінка, квітці, потьмянілий

скотч, заточений, Конотоп


турбота, Ялта, атракціон

Запитання 5

Позначте рядки, у яких усі слова пишуться без м’якого знака:

варіанти відповідей

 Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці 

буквар.., ін..ший, куз..ня, чотир..ма

землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія

тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці 

ад..ютант, ковз..кий, україн..ський, кан..йон 

Запитання 6

Визнач послідовно частини мови у реченні

І жайворонок ніколи не розлучається з нею

варіанти відповідей

Сполучник, іменник, прикметник, частка, дієслово, прийменник, іменник

Сполучник, іменник, прислівник, частка, дієслово, прийменник, займенник.

Прийменник, іменник, прислівник, частка, дієслово, прийменник, займенник

Сполучник, іменник, дієприслівник, частка, дієслово, прийменник, займенник.

Запитання 7

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

..каламутити, ..тесаний, ..ціплені

..пекти, ..фальсифіковані, ..шивати

..калічений, ..хрещений, ..сушений

..пасувати, ..формований, ..трясти

..хотіти, ..турбований, ..читування

Запитання 8

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пр..буток, пр..крашений, пр..своїти

пр..бічник, пр..славний, пр..леглий

пр..ховати, пр..звище, пр..гріти

пр..подобний, пр..бій, пр..ваба

Запитання 9

Окремо з часткою НЕ треба писати слово в рядку

варіанти відповідей

не\завершений пригодницький роман 

не\покоїтися через потужний шторм

не\прочитана однокласником книжка 

не\узгоджений перелік документів

Запитання 10

Редагування потребує речення

варіанти відповідей

Одесити люблять і пишаються своїм містом .

Воно вражає архітектурними ансамблями.

Вулиці середмістя приховують цікаві історії. 

Завітайте до нашої морської столиці й насолодіться нею.

Запитання 11

Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.

Олегові _________________подарували два _____________, який із них __________, він скаже, коли їх прочитає.

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

Коваленку, детектива, більш цікавий 

Коваленкові, детективи, самий цікавий

Коваленко, детектива, більш цікавіший 

Коваленку, детективи, цікавіший

Запитання 12

НЕ потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

якіс..ний, проїз..ний, перс..ні 

ус..ний, тиж..невик, невіс..чин

щас..ливий, аген..ство, блис..нути 

хвас..нути, боліс..ний, ненавис..ний

Запитання 13

Окремо треба писати кожне слово в рядку


варіанти відповідей

пів/вікна, пів/огірка, пів/аркуш

пів/Києва, пів/день, пів/книжки

пів/острів, пів/лимона, пів/Азії

пів/кошика, пів/пляшки, пів/року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест