22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Якісні реакції на деякі йони

Додано: 18 квітня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 138 разів
10 запитань
Запитання 1

Якісні реакції дозволяють визначити:

варіанти відповідей

якісний або кількісний склад речовин

функціональні групи у речовинах

дослідити властивості лише органічних речовин

дослідити властивості лише неорганічних речовин

Запитання 2

Укажіть назву розділу хімії, яка вивчає принципи і методи розділення та визначення хімічного складу речовин

варіанти відповідей

біохімія

фізична

аналітична

загальна

Запитання 3

Укажіть речовину, за допомогою якої у розчині можна виявити хлорид-іони

варіанти відповідей

арґентум хлорид

арґентум нітрат

арґентум ортофосфат

арґентум бромід

Запитання 4

Укажіть речовини, за допомогою яких можна виявити сульфат-іони у розчині

варіанти відповідей

Ba(OH)2

BaCl2

BaSO4

BaCO3

Запитання 5

Білий драглистий осад утвориться в результаті взамодії речовин

варіанти відповідей

Na2SiO3 + HCl

Na2SO4 + HCl

Na2SO3 +HCl

Na2SO4 + H2CO3

Запитання 6

Розпізнати солі амонію, що містяться у азотних добривах, можна додаваням до їх розчину

варіанти відповідей

розчину хлоридної кислоти

розчину лугу

розчину солей амонію

розчину нітратної кислоти

Запитання 7

Укажіть йони, які можна виявити при додаванні до розчинів сполук із їх вмістом, розчину натрій гідроксиду

варіанти відповідей

Fe3+

Ca2+

NH4+

CO32-

Запитання 8

Укажіть ознаки взаємодії ортофосфатної кислоти із арґентум нітратом

варіанти відповідей

утворення білого драглистого осаду

утворення осаду жовтого кольору

розчин набуває жовтого кольору

виділення газу

Запитання 9

Розпізнати розчини натрій гідроксиду, хлоридної кислоти та води, що містяться у трьох пробурках, можна за допомогою

варіанти відповідей

фенолфталеїну

універсального індикатора

арґентум нітрату

купрум (ІІ) гідроксиду

Запитання 10

Взаємодія солей амонію з лугами супроводжується

варіанти відповідей

виділенням газу з різким запахом

виділенням газу без запаху

утворенням білого осаду

утворенням жовтого осаду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест