йонно-молекулярні рівняння

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот:

варіанти відповідей

гідроген-йон

гідроксид-йон

йон металу

Запитання 2

Виберіть формулу гідроксид-іона:

варіанти відповідей

ОН-

Н3О+  

Н+

NH4+

Запитання 3

У якому з варіантів відповідей рівняння дисоціації речовини записана НЕПРАВИЛЬНО:

варіанти відповідей

Na2SO4 ↔ 2Na++SO4 2-

КNO3 ↔ K+ + NO3-

Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OH-

H3PO4↔ H+ + PO43-

Запитання 4

Як називаються речовини, які розпадаються у водних розчинах чи розплавах на йони …

варіанти відповідей

електроліти

катіони


неелектроліти

аніони

Запитання 5

Скорочене йонне рівняння Ba2+ + SO42-= BaSO4 відповідає взаємодії (_дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

BaO +H2SO4

BaCl2 +PbSO4

BaCl2 + H2SO4

 Ba(NO3)2 + Na2SO4

Запитання 6

Які йони утворюються при дисоціації ZnCl2

варіанти відповідей

Zn+ i Cl-

2Zn+ i 2Cl-

 Zn2+ i Cl2-

Zn2+ i 2Cl-

Запитання 7

Вкажіть умови проходження реакції йонного обміну NaOH +H3PO4 →

варіанти відповідей

Випадання осаду   


Утворення води

Виділення газу і води    

Запитання 8

Вкажіть зображення універсального індикатора, який показує кисле середовище

варіанти відповідей
Запитання 9

Електролітична дисоціація – це процес:

варіанти відповідей

Дифузії

Утворення молекул або кристалів із йонів;    

Розщеплення електролітів на йони.

Екстракції

Запитання 10

До розчину  масою 80г з масовою часткою солі 15% долили 20 г води. Яка масова частка утвореного розчину?

варіанти відповідей

15%

40%

12%

8%

Запитання 11

В результаті дисоціації калій гідроксиду утворюються йони:

варіанти відповідей

К+ та Cl

К+ та SO42─

К+ та ОН.

Ca2+ та OH-

Запитання 12

Обчислити ступінь дисоціації електроліту, якщо із 150 молекул на йони розпалося 90.

варіанти відповідей

50

60

90

150

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест