Забезпечення прав людинии. Права дитини.

Додано: 29 жовтня 2021
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 210 разів
18 запитань
Запитання 1

До якого віку особа вважається дитиною?

варіанти відповідей

до 14 р.

до 16 р.

до 17 р.

до 18р.

Запитання 2

Яка держава першою закріпила права дитини на законодавчому рівні ?

варіанти відповідей

США

Велика Британія

Франція

Італія

Запитання 3

Хто в Україні є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина

варіанти відповідей

Верховна Рада України

Верховний Суд України

Президент України

Конституційний Суд України

Запитання 4

Загальна декларація прав людини була прийнята:

варіанти відповідей

Організацією Обєднаних Націй

Радою Європи

Лігою Націй

Європейським судом з прав людини

Запитання 5

Женевська Декларація прав дитини прийнята:

варіанти відповідей

1918р.

1924 р.

1948 р.

1989 р.

Запитання 6

Міжнародний білль про права включає:

варіанти відповідей

Загальну декларацію прав людини

Женевську декларацію прав дитини

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права

Запитання 7

В Україні Конвенція ООН про права дитини набрала чинності:

варіанти відповідей

1989 р.

1990 р.

1991 р.

1992 р.

Запитання 8

Хто є зайвим у логічному ланцюжку:

М.Руденко, Л.Лукяненко, В. Чорновіл, П. Григоренко

варіанти відповідей

М.Руденко

Л.Лук'яненко

В. Чорновіл

П. Григоренко

Запитання 9

Встановіть відповідність:

1.Верховенство права

2.Верховенство закону

3. Негативні зобовязання держави

4.Позитивні зобовязання держави

А) принцип відповідності підзаконних актів Конституції та законам;

Б) зобовязання держави утримуватися від втручання в права та свободи;

В) принцип регулювання суспільних відносин Конституцією та законами;

Г) принцип свободи та недоторканності людини;

Д) принцип забезпечення державою прав і свобод людини.

варіанти відповідей

А В Д Б

В А Б Д

В Г Д Б

Д Г В Б

Запитання 10

Вкажіть міжнародну організацію із захисту прав дітей:

варіанти відповідей

ООН

ВООЗ

ЮНЕСКО

ЮНІСЕФ

Запитання 11

Гуманізм визначає як основну цінність

варіанти відповідей

соціум

природу

людину

право

Запитання 12

Яке із цих прав є невід’ємним?

варіанти відповідей

право на громадянство

 право на приватну власність

право на повернення на батьківщину

 право на життя

Запитання 13

Ця людина в боротьбі за права людини, втратила 28 років свого життя за гратами. Назвіть цього діяча

варіанти відповідей

 Є . Рузвельт

 Магатма Ганді

Нельсон Мандела

Лютер Кінг

Запитання 14

З переліку обов'язків громадянина, виберіть зайвий варіант, який не є обов'язком.

варіанти відповідей

захищати Вітчизну


охороняти культурну спадщину


сплачувати податки та збори

давати доступ до особистої інформації

Запитання 15

Яка із цих міжнародних організацій стежить за дотриманням прав

людини у світі?

варіанти відповідей

ООН

ВООЗ

ЄС

 ОБСЄ

Запитання 16

Права людини залежно від того, які потреби та інтереси вони задовольняють, поділяють на

варіанти відповідей

громадянські (особистісні),

політичні,

колективні права;

соціальні,

права жінок,

індивідуальні права;

права дітей,

Запитання 17

Хто може звернутися до Європейського суду з прав людини?варіанти відповідей

окремі особи і громадські організації

окремі особи і групи осіб

тільки окремі особи

окремі особи і держави

Запитання 18

Європейський суд постійно засідає у

варіанти відповідей

Женеві (Швейцарія)

 Римі (Італія)

Вашингтоні (США)

Страсбурзі (Франція)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест