Загальна характеристика грибів

Додано: 5 травня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 20 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка наука вивчає гриби?

варіанти відповідей

Цитологія

Мікологія

Екологія

Біологія

Запитання 2

Кількість видів грибів, яка відома нині:

варіанти відповідей

понад 20 000

понад 50 000

понад 100 000

понад 200 000

Запитання 3

Риси подібності грибів з рослинами: 

варіанти відповідей

Необмежений ріст

Живлення шляхом всмоктування

Відсутність пластид

Гетеротрофний тип живлення

Запитання 4

Риси подібності грибів з тваринами: 


варіанти відповідей

Наявність у клітинній оболонці хітину

Гетеротрофний тип живлення

Запасання поживних речовин у вигляді глікогену

Утворення сечовини в результаті обміну речовин

Запитання 5

У клітинах грибів немає: 

варіанти відповідей

Ядра

Хлоропластів

Вакуолі

Мітохондрії

Запитання 6

Чому гриби не здатні до фотосинтезу?

варіанти відповідей

Не мають квіток

Не містять хлоропластів

Не містять мітохондрій

Споживають поживні речовини шляхом всмоктування

Запитання 7

Ниткоподібні утвори, з яких складається тіло багатоклітинних грибів, називаються:

варіанти відповідей

Міцелій

Мукор

Грибниця

Гіфи 

Запитання 8

Плодове тіло гриба утворюється з:

варіанти відповідей

Квітки

Щільно переплетених гіфів 

Ендосперму

Насінини

Запитання 9

Способи розмноження грибів:

варіанти відповідей

Вегетативне

Нестатеве – спорами 

Статеве – гаметами

Насінинами

Запитання 10

Які екологічні групи за характером живлення грибів можна виділити?

варіанти відповідей

Сапротрофи

Паразити

Автотрофи

Симбіонти 

Запитання 11

Гриби бувають одноклітинні та багатоклітинні?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 12

Зазначте функцію, яку здійснює плодове тіло шапинкових грибів:

варіанти відповідей

Фотосинтез

Спороутворення

Живлення

Утворення плодів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест