загальна характеристика металів

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

До металів відносяться

варіанти відповідей

калій

гелій

манган

карбон

Запитання 2

Для металів характерний тип звязку

варіанти відповідей

ковалентний полярний

ковалентний неполярний

йонний

металічний

Запитання 3

Найбільш яскраво виражені неметалічні властивосмті має

варіанти відповідей

германій

станум

плюмбум

сіліцій

Запитання 4

найбільш поширений у природі елемент

варіанти відповідей

алюміній

титан

молібден

вольфрам

Запитання 5

Укажіть, з якими з речовин може реагувати кальцій

варіанти відповідей

кисень

натрій гідроксид

вода

аргентум нітрат

Запитання 6

Виберіть електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужних металів

варіанти відповідей

ns1

ns2

ns2np1

ns2np2

Запитання 7

Під час взаємодії лужного металу масою 3,42 г з водою виділився водень обємом 0,448 л. . Цей лужний метал

варіанти відповідей

літій

натрій

калій

рубідій

Запитання 8

Якщо внаслідок взаємодії заліза з водою(висока температура) виділився водень обємом 44,8 л (н.у.), то при цьому прореагувало залізо кількістю речовини

варіанти відповідей

0,5 моль

1 моль

1,5 моль

3 моль

Запитання 9

Сульфатною кислотою подіяли на 130 г суміші цинку з оксидом цинку, в якій масова частка цинку становить20% . При цьому виділився водень обємом

варіанти відповідей

22,4 л

4.48 л

8.96 л

112 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест