Загальна характеристика металів

Додано: 26 січня
Предмет: Хімія, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Вибріть рядок де лише металічні елементи

варіанти відповідей

Na, Ca, Cl, Al

Fe, Al, Hg, Mg

Al, F, Cr, Na

K, Mg, B, Br

Запитання 2

На зовнішньому енергетичному рівні металів міститься ... електронів.

варіанти відповідей

1-3

2-4

1-6

4-8

Запитання 3

Під час хімічних реакцій атоми металічних елементів

варіанти відповідей

забирають електрони

віддають електрони

можуть приймати і віддавати електрони

правильної відповіді немає

Запитання 4

Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома Кальцію

варіанти відповідей

3

1

2

4

Запитання 5

Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома Натрію

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

На що перетворюється атом віддаючи електрони

варіанти відповідей

на катіон

на аніон

на катод

на анод

Запитання 7

Металічні елементи з Гідрогеном

варіанти відповідей

утворюють леткі сполуки

не утворюють леткі сполуки

утворюють гідриди

правильної відповіді немає

Запитання 8

Електрони , що вільно переміщуються в масі металалічного тіла і належать не одному, а всім атомам, називають

варіанти відповідей

електронною густиною

електронним газом

вільними електронами

усуспільненим газом

Запитання 9

Залізу властива

варіанти відповідей

кубічна гранецентрована кристалічна гратка

кубічна об'ємоцентрована кристалічна гратка

гексоганальна

немає правильної ідповіді

Запитання 10

Сріблу властива

варіанти відповідей

кубічна гранецентрована кристалічна гратка

кубічна об'ємоцентрована кристалічна гратка

гексоганальна кристалічна гратка

немає правильної відповіді

Запитання 11

Магнію властива

варіанти відповідей

кубічна гранецентрована кристалічна гратка

кубічна об'ємоцентрована кристалічна гратка

гексагональна кристалічна гратка

немає правильної відповіді

Запитання 12

Виберіть фізичні властивості металів

варіанти відповідей

теплопровідні

електропровідні

погано проводять тепло

добре розчинні у воді

мають металічний блиск

Запитання 13

Найбільш електропровідні:

варіанти відповідей

срібло, мідь та алюміній

алюміній, мідь, цинк

мідь, натрій, алюміній

мідь, алюміній, залізо

Запитання 14

Найвищу температуру плавлення має:

варіанти відповідей

Fe

W

Al

Ag

Запитання 15

Температура плавлення тугоплавких металів:

варіанти відповідей

понад 10000С

понад 3500С

понад 2750С

понад 20000С

Запитання 16

Єдиний рідкий метал

варіанти відповідей

W

Hg

Au

Fe

Запитання 17

Легкоплавким металом є:

варіанти відповідей

Na

W

Mo

Ti

Запитання 18

Найпоширеніший метал у природі

варіанти відповідей

Fe

Na

Ca

Al

Запитання 19

Скільки електронів у йона Сa2+

варіанти відповідей

20

18

22

0

Запитання 20

Метали, густина до 5 г/см3, називають

варіанти відповідей

важкими

легкими

немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест