Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Додано: 4 квітня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 356 разів
20 запитань
Запитання 1

Демографічне старіння - це процес...

 


варіанти відповідей

переважання у структурі населення осіб молодшого віку

різке зростання у структурі населення осіб старшого віку

переважання у структурі населення осіб працездатного віку

переважання у структурі населення осіб непрацездатного віку

Запитання 2

Відтворення населення (у вузькому розумінні) - це...

варіанти відповідей

кількість народжених на 1000 жителів

процес зміни поколінь у результаті природного руху

показник що характеризує склад населення

узагальнена назва сукупності народжених та померлих, що змінюють кількість населення природним шляхом

Запитання 3

Демографічний вибух - це...


варіанти відповідей

зростання чисельності жителів у містах

зростання чисельності жителів у сільських населенних пунктах

стрімке зростання кількості населення

стрімке зростання кількості населення похилого віку

Запитання 4

Укажіть, що таке світосистема
варіанти відповідей

це обладнання, машини, прилади, інженерні споруди

це результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі «суспільство — природа»

це система, яка об’єднує всі сектори економіки

це засоби виробництва й люди, що використовують їх у процесі суспільного виробництва

Запитання 5

Укажіть, що мають на увазі, коли кажуть про складний земний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі та охоплює літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу та соціосферу. варіанти відповідей

навколишнє середовище

світосистему

географічний простір

поверхню Землі

Запитання 6

Укажіть, що мають на увазі, коли кажуть про якісно новий етап розвитку світової економіки, яка поступово перетворюється на цілісний організм, утворений величезною виробничою сферою, глобальною фінансовою та планетарною інформаційною сферою.варіанти відповідей

світове господарство

національне господарство

глобалізацію

глобальну економіку

Запитання 7

Різниця між кількістю народжених і померлих на 1000 жителів протягом року має назву 
варіанти відповідей

народжуваність

природний приріст

смертність

людський приріст

Запитання 8

Укажіть вид транспорту, який забезпечує масові міжконтинентальні вантажні перевезення. варіанти відповідей

морський

повітряний

автомобільний

залізничний

Запитання 9

Геополітика досліджує 

варіанти відповідей

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв’язання проблем розвитку економіки

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв’язання екологічних проблем

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв’язання проблем її розвитку як територіально-політичної системи з метою стабільності й цілісності

питання перетворення компонентів географічної оболонки

Запитання 10

Укажіть, що таке світовий ринок технологій. 


варіанти відповідей

процес перетворення природних ресурсів на товари

велика сфера обміну товарами та капіталами

процес раціонального використання природних ресурсів

велика сфера обміну з метою підвищення технічного й технологічного рівня виробництва

Запитання 11

Укажіть одноосібного лідера за довжиною автомобільних шляхів із твердим покриттям. 


варіанти відповідей

США

Японія

Індія

Китай

Запитання 12

Основні посівні площі пшениці розташовані в межах 
варіанти відповідей

Західної Європи

Східної Азії

помірного поясу

субтропічного поясу

Запитання 13

Укажіть чинник, який безпосередньо НЕ впливає на статевий склад населення. 

варіанти відповідей

тривалість і рівень життя населення

кліматичні умови

становище жінки в сімʼї та суспільстві

міграція

Запитання 14

Укажіть складову промисловості, яка посідає провідне місце у світовому паливно-енергетичному комплексі. 

варіанти відповідей

газова

вугільна

торфова

нафтова

Запитання 15

Укажіть країну, яка є безумовним лідером із вирощування та експорту кукурудзи. 

варіанти відповідей

Бразилія

Китай

Аргентина

США

Запитання 16

Лідером у виробництві чорних металів серед регіонів є варіанти відповідей

Північна Америка

Південна Африка

Східна Азія

Західна Європа

Запитання 17

Укажіть характерну рису зовнішньої міграції. 

варіанти відповідей

передбачає рух населення із села в місто

не змінюює кількість і склад населення країни

істотно впливає на забезпеченість трудовими ресурсами та склад населення окремих країн світу

відбувається в межах однієї країни

Запитання 18

Сальдо міграції - це

варіанти відповідей

сума кількості іммігрантів та емігрантів

відношення кількості мігрантів до загальної чисельності населення

різниця між кількістю емігрантів та іммігрантів

добуток іммігрантів та емігрантів

Запитання 19

Оберіть чинники, що впливають на розвиток сільського господарства

варіанти відповідей ( 3 відповіді)варіанти відповідей

природні

історичні

соціальні

культурні

політичні

економічні

споживчі

Запитання 20

Назвіть три країни, які є світовими лідерами з видобутку нафтиваріанти відповідей

Росія

Україна

Венесуела

Саудівська Аравія

Бразилія

США

Китай

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест