Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 253 рази
11 запитань
Запитання 1

1. Світосистема - це

варіанти відповідей

а)обладнання, машини, прилади, інженерні споруди.

б)результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі "суспільство-природа"

в)способи виробництва і люди.

г)система яка об'єднує всі сектори економіки.

Запитання 2

Що мається на увазі, коли кажуть про складний земний простір, на певній території, який розвивається у часі та охоплює всі оболонки Землі.


варіанти відповідей

а)космічний простір

б)навколишнє середовище

в)географічний простір

г)поверхня Землі

Запитання 3

Відтворення населення (у вузькому розумінні) - це...

варіанти відповідей

а)кількість народжених на 1000 жителів

б)процес зміни поколінь у результаті природного руху

в)показник що характеризує склад населення

г)узагальнена назва сукупності народжених та померлих, що змінюють кількість населення природним шляхом

Запитання 4

Укажіть, які розрізняють "сили", що характеризують геополітичні процеси у світі.

варіанти відповідей

а)економічну, військову, політичну

б)суспільну, економічну, мілітарну

в)економічну, суспільну, "м'яку"

г)економічну, військову, "м'яку"

Запитання 5

Різниця між кількістю народжених і померлих на 1000 жителів протягом року має назву...

варіанти відповідей

а)народжуваність

б)природний приріст

в)смертність

г)структура населення

Запитання 6

Вкажіть регіон світу з найвищім показником природного приросту

варіанти відповідей

а)Азія

б)Латинська Америка

в)Австралія та Океанія

г)Африка

Запитання 7

Для країн з ІІ типом відтворення характерні...

варіанти відповідей

а)низькі показники народжуваності, високі смертності, і як наслідок від'ємний природний приріст

б)висока народжуваність, смертність, що знижується, і як наслідок високий природний приріст

в)низькі показники народжуваності, смертності та природного приросту

г)високі народжуваність та смертність, низький природний приріст

Запитання 8

Основні посівні площі пшениці розташовані..

варіанти відповідей

а)у Східній Азії

б)у помірному поясі

в)Західній Європі

г)субтропічному поясі

Запитання 9

Лідером у виробництві чорних металів є ...

варіанти відповідей

а)Південна Африка

б)Північна Америка

в)Східна Азія

г)Західна Європа

Запитання 10

Укажіть тип регіональних транспортних систем, для якого характерним є найгустіша у світі мережа всіх видів транспорту, насамперед автошляхів і залізниць, висока частка електрифікованих і швидкісних залізниць, переважаюче значення автомобільного транспорту у внутрішніх вантажоперевезеннях: 

варіанти відповідей

а)азіатський

б)північноамериканський

в)європейський

г)латиноамериканський

Запитання 11

Чому країни Африки, спеціалізуючись на виробництві сільськогосподарської продукції, не спроможні забезпечити себе продовольством? 


варіанти відповідей

а)чисельність населення збільшується швидше, ніж зростає виробництво продовольства

б)у більшості країн переважають ґрунти з низькою родючістю

в)урбанізація спричинила дефіцит робочої сили в сільській місцевості

г)зберігається низький рівень продуктивності праці в сільському господарстві

д)товарне сільське господарство набуло переважно монокультурного характеру

е)агрокліматичні ресурси недостатні для вирощування продовольчих культур

є)сільське господарство має інтенсивний характер розвитку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест