Західноукраїнські землі у 20-30-ті рр.ХХ ст.

Додано: 2 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 289 разів
37 запитань
Запитання 1

Яка українська партія у 1920 - 1930 рр мала найбільше представництво у Польському Сеймі?

варіанти відповідей

КПЗУ

ОУН

УНДО

УСДП

Запитання 2

Як називалась єдина легальна українська партія, яка діяла в Північній Буковині?

варіанти відповідей

ОУН

Українська національна партія

КПЗУ

Комуністична партія Буковини

Запитання 3

Особливість політичної боротьби на Закарпатті полягала в

варіанти відповідей

розгортанні діяльності Комуністичної партії Закарпаття, яка виступала за створення однопартійної системи та встановлення "диктатури пролетаріату"

активні й діяльності ОУН

утворенні В. Золозецьким Української національної партії

відсутності суто українських політичних партій та діяльності суспільно - політичних течій - русофільства, українофільства, русинства

Запитання 4

Хто був лідером УНДО?

варіанти відповідей

В. Золозецький

В. Мудрий

С. Бандера

М. Ганкевич

Запитання 5

Яка подія пов'язана із зображеним на ілюстрації діячем?

варіанти відповідей

За його ініціативою було створено УВО

Він був ініціатором створення УНДО

він заснував і очолив КПЗУ

з його іменем пов'язане надання автономії Підкарпатській Русі

Запитання 6

Які факти пов'язані з діяльністю діяча, зображеного на фото?

варіанти відповідей

ідеолог і теоретик українського націоналітичного руху

буковинський політик, громадський діяч, один із засновників УНП

Президент Карпатської України

один із засновників УНДО

Запитання 7

Які політичні партії діяли в Східній Галичині в міжвоєнний період?

варіанти відповідей

Українська демократично - хліборобська партія

Організація українських націоналістів

Українська національна партія

Українське національно - демократичне об'єднання

Українська соціал - демократична робітнича партія

Комуністична партія Західної України

Запитання 8

Поняття "осадництво" вживають для позначення...

варіанти відповідей

варіанти відповідей

політики врегулювання українсько-польських відносин, здійснюваної шляхом порозуміння між проводом УНДО і польським урядом у 1935-1938 рр.

Політики заселення поляками українських земель із наданням їм у власність земельних наділів

 Репресивних заходів польської влади із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населенні Галичини у відповідь на «саботажну акцію» ОУН

Виїзду громадян зі своєї країни в іншу на постійне місці проживання, зумовленого різними причинами! (економічними, політичними, релігійними)

Запитання 9

Про яке явище в західноукраїнських землях ідеться в уривках з історичних джерел? «У Великих Хлібовичах на волосній раді командир карального загону заявив: «Уряд прислав нас до вас як караючу руку, як кулак, щоб покарати вас за те, що ви погано ставились до держави й до уряду. Як не направитесь, то за кілька днів знову вернемось на пару днів, а як і то не поможе, то прийдемо втретє на кілька тижнів" «На нашу думку, центр ваги справи треба пересунути... на профілактичну площину. Треба ґрунтовано перевітрити атмосферу, де родяться кандидати до УВО, треба знищити ті умови, в яких постає отой симптоматичний культ злочину спрямований проти держави».

варіанти відповідей


репатріація

осадництво

розкуркулення


пацифікація

Запитання 10

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?

варіанти відповідей

Польщі

Чехо-Словаччини

Угорщини

Румунії

Запитання 11

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

варіанти відповідей

розчленування та ліквідація Чехо-Словаччини

початок Другої світової війни

напад Німеччини на Радянський Союз

вибори до Карпатського Сойму

Запитання 12

У якому році відбувалася пацифікація на західноукраїнських землях?

варіанти відповідей

1929

1930

1931

1935

Запитання 13

Незалежність Карпатської України проголошено

варіанти відповідей

30 вересня 1938

12 лютого 1939

15 березня 1939

23 серпня 1939

Запитання 14

"Польща Б" - це:

варіанти відповідей

високорозвинені райони Речі Посполитої, центральні воєводства

приморські воєводства

західні воєводства, шо межують з Німеччиною

найменш розвинені регіони, східні воєводства Польщі

Запитання 15

Назву якого договору пропущено в цитованому документі:

«У 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, встановлені ___»?

варіанти відповідей

Ризького

Рапальського

Сен-Жерменського

Тріанонського

Запитання 16

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.:

1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.

2. Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

3. Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.

4. Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.


варіанти відповідей

1,3

2,4

1,2

3,4

Запитання 17

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

варіанти відповідей

пацифікація

осадництво

парцеляція

нормалізація

Запитання 18

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну.

варіанти відповідей

Польща

Чехо-Словаччина

СРСР

Угорщина

Запитання 19

Територія Північної Буковини в листопаді 1918 року була окупована військами


варіанти відповідей

Угорщини

Румунії

Чехо-Словаччини

УРСР

Запитання 20

Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання країнами Антанти входження до складу Польщі

варіанти відповідей

Закарпаття

Східної Галичини

Північної Буковини

Південної Бессарабії

Запитання 21

«Підкарпатська Русь» – офіційна назва в 1920-х – 1930-х рр. українських земель у складі

варіанти відповідей

Польщі

Чехо-Словаччини

Угорщини

Румунії

Запитання 22

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього.

«..Від нинішнього дня весь український національний табір виступає як одна цілісність, стає в одній оборонній і бойовій лаві, в одній суцільній фаланзі під назвою Українського Національно-Демократичного Об'єднання...

Для здійснення права нації [ права самовизначення українського народу] УНДО змагатиметься всіма доцільними засобами, визнаючи лише ті акти й рішення, які створюють представники українського народу легально, відкидаючи всі акти насильства... УНДО обстоюватиме й розбудовуватиме єдиний український національний фронт, прагнучи до культурної, економічної й політичної спільності української нації...»

Згідно із цитованим документом «для здійснення права нації УНДО...» мала

варіанти відповідей

долучитися до політичного життя країни.

обмежуватися лише культурницькою діяльністю.

вести підпільну збройну боротьбу проти чинної влади.

пропагувати в суспільстві форми радянської державності.

Запитання 23

Коли було створено Оргаггізацію українських націоналістів?

варіанти відповідей

1925

1929

1930

1938

Запитання 24

На фото зображено


варіанти відповідей

голів проводу ОУН

членів комуністичного підпілля

учасників Визвольних змагань 1917-1921

учасників акції пацифікації

Запитання 25

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього

«Ще не минуло місяця, як ми вдало перейшли кордон і вступили до лав Січі й уже вчора зіткнулися з наступом ворожого війська та прийняли нерівний бій. Сьогодні Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Новообраний Президент відразу звернувся до Німеччини з проханням про взяття країни під охорону Рейху та недопущення захоплення її. Відповіді ще немає…»

варіанти відповідей

листопаді 1938 р.

березні 1939

серпні 1940

травні 1935

Запитання 26

Президентом Карпатської України було обрано

варіанти відповідей

К. Левицького.

А. Волошина.

Є. Петрушевича.

М. Грушевського.

Запитання 27

Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927–1937 рр.:

1. Конституційне закріплення прав українців на власну мову й отримання початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.

2. Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

3. Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.

4. Запровадження політики «пацифікації», створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.


варіанти відповідей

1,3

2,4

1,2

3,4

Запитання 28

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну.

варіанти відповідей

Польща

Чехо-Словаччина

СРСР

Угорщина

Запитання 29

Територія Північної Буковини в листопаді 1918 року була окупована військами


варіанти відповідей

Угорщини

Румунії

Чехо-Словаччини

УРСР

Запитання 30

Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

варіанти відповідей

Польщі

Чехо-Словаччини

Румунії

Литви

Запитання 31

Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання країнами Антанти входження до складу Польщі

варіанти відповідей

Закарпаття

Східної Галичини

Північної Буковини

Південної Бессарабії

Запитання 32

«Підкарпатська Русь» – офіційна назва в 1920-х – 1930-х рр. українських земель у складі

варіанти відповідей

Польщі

Чехо-Словаччини

Угорщини

Румунії

Запитання 33

Які партії та політичні організації були заборонені в Польщі?

варіанти відповідей

УНДО

ОУН

"Січ"

"Пласт"

"Сокіл"

Комуністична партія Західної України

Маслосоюз

Запитання 34

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього.

«..Від нинішнього дня весь український національний табір виступає як одна цілісність, стає в одній оборонній і бойовій лаві, в одній суцільній фаланзі під назвою Українського Національно-Демократичного Об'єднання...

Для здійснення права нації [ права самовизначення українського народу] УНДО змагатиметься всіма доцільними засобами, визнаючи лише ті акти й рішення, які створюють представники українського народу легально, відкидаючи всі акти насильства... УНДО обстоюватиме й розбудовуватиме єдиний український національний фронт, прагнучи до культурної, економічної й політичної спільності української нації...»

Згідно із цитованим документом «для здійснення права нації УНДО...» мала

варіанти відповідей

долучитися до політичного життя країни.

обмежуватися лише культурницькою діяльністю.

вести підпільну збройну боротьбу проти чинної влади.

пропагувати в суспільстві форми радянської державності.

Запитання 35

У якій країні в 1920-1930-ті рр. діяли Український вільний університет і Українська аграрна академія?

варіанти відповідей

Польща

Румунія

Угорщина

Чехо-Словаччина

Запитання 36

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?


варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Організація українських націоналістів (ОУН)

Українська національна партія (УНП)

Запитання 37

У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920-1930-х роках?


варіанти відповідей

«Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в ...школах з румунською мовою викладання».

«На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

«Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

«Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмежених рамках».

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест