"Західноукраїнські землі в 1920 - 1930 рр. ХХст." 5 тема

Додано: 2 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
13 запитань
Запитання 1

Внаслідок якої події столицю Карпатської України було перенесено з Ужгорода до Хуста?

варіанти відповідей

Віденського арбітражу (2 листопада 1938 р.)

проголошення самостійності Карпатської України (14 березня 1939 р.)

 Виборів до Сейму Карпатської України (12 лютого 1939 р.)

окупації угорською армією М.Хорті з санкції Гітлера території Закарпаття

Запитання 2

Поняття "осадництво" вживають для позначення...

варіанти відповідей

варіанти відповідей

політики врегулювання українсько-польських відносин, здійснюваної шляхом порозуміння між проводом УНДО і польським урядом у 1935-1938 рр.

Політики заселення поляками українських земель із наданням їм у власність земельних наділів

 Репресивних заходів польської влади із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населенні Галичини у відповідь на «саботажну акцію» ОУН

Виїзду громадян зі своєї країни в іншу на постійне місці проживання, зумовленого різними причинами! (економічними, політичними, релігійними)

Запитання 3

З історією яких українських земель пов'язана діяльність історичного діяча, зображеного на фото?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

 Закарпаття

Північної Буковини

Східної Галичини

Північної Бессарабії

Запитання 4

Хто був автором теорії "інтегрального націоналізму"? 

варіанти відповідей

Є. Коновалець

  М. Грушевський

 Д. Донцов

М. Міхновський

Запитання 5

У паризькому протоколі 1920 р. було задекларовано, що "Англія, Франція, Італія...вважають цілком виправданим приєднаня Бессарабії до ..."

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Королівства Угорщини

Королівства Румунії

Республіки Польща

Запитання 6

Установіть відповідність між поняттям та його значенням.


Поняття

1 східні креси

2 осадництво

3 «пацифікація»

4 полонізація


Значення

А політика планованого заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Б адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії у 1920-х — першій половині 1930-х рр.

В політика польського уряду, спрямована на якомога швидшу асиміляцію українців

Г репресивна акція із застосуванням поліції та армії проти українського населення, проведена поляками в 30-х рр. XX ст.

Д польська назва своїх територій, заселених переважно непольським населенням: українцями, білорусами, литовцями

варіанти відповідей

1.В, 2.Г, 3.А, 4.Д

1.Д, 2.Г, 3.А, 4.В

1.Г, 2.Б, 3.А, 4.Д

1.Д, 2.А, 3.Г, 4.В

Запитання 7

Вкажіть історичну особистість за поданою характеристикою.

Полковник УГА, ініціатор утворення Української військової організації та ОУН, був керівником обох організацій, після вбивства якого ОУН розкололася.

варіанти відповідей
Запитання 8

Навчальний заклад Галичини, в якому українці на початку 20-х рр. становили більшість:

варіанти відповідей

Львівська академія зовнішньої торгівлі

Львівський Таємний університет

Львівська ветеринарна академія

Львівський політехнічний інститут

Запитання 9

Воєнізована організація, створена для охорони Закарпаття:

варіанти відповідей

Карпатське військо

Карпатська армія

Карпатська Січ

Карпатські стрільці

Запитання 10

Підсудні на «процесі 500» у 1925 р.:

варіанти відповідей

Члени Української національної партії

Члени комуністичної партії

Учасники націоналістичного руху

Учасники Татарбунарського повстання

Запитання 11

Установіть послідовність подій.

А) Утворення Українського народно-демократичного об'єднання (УНДО).

Б) Проголошення державної самостійності Карпатської України.

В) Утворення Автономної Молдавської Соціалістичної республіки у складі УСРР.

Г) Визнання країнами Антанти входження Буковини до складу Румунії. 

варіанти відповідей

 В, Г, Б, А

Г, В, А, Б

Г, Б, А, В

Г, Б, В, А

Запитання 12

Коли вищий адміністративний суд ЧСР визнав українську мову "чужою" для населення Закарпаття?

варіанти відповідей

28 квітня 1925 року

28 травня 1925 року

28 червня 1925 року

28 липня 1925 року

Запитання 13

Хто очолив перший атономний уряд, що був створений 11 жовтня 1938 року?

варіанти відповідей

А. Бродій

Г. Жаткович

К. Грабарь

А. Волошин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест