Захист від електричного струму

Додано: 20 жовтня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
20 запитань
Запитання 1

Які засоби захисту від ураження електрострумом належать до огороджувальних?

варіанти відповідей

Переносні огорожі, заземлення 

Ізолювальні підставки

Діелектричні килимки

Щити, бар’єри, переносні огорожі, тимчасове заземлення

Запитання 2

Який пристрій застосовують для уникнення дії атмосферної електрики?

варіанти відповідей

Огороджувальні пристрої

Захисне відімкнення 

Блискавковідвід 

Запобіжні пристрої 

Запитання 3

Який вплив на організм людини справляє електричний струм?

варіанти відповідей

Опіковий, біологічний, механічний

Термічний, електролітичний, біологічний

Термічний, електролітичний, механічний, біологічний

Електроофтальмічний, металізований, знаковий

Запитання 4

Які чинники впливають на наслідки ураження електричним струмом?

варіанти відповідей

Сила струму, опір тіла людини, умови навколишнього середовища

Напруга, тривалість дії струму, індивідуальні особливості людини

Вид та частота струму, шлях проходження через тіло, стан людини

Сила струму, напруга, опір тіла, вид та частота струму, тривалість дії струму, петлі струму, індивідуальні особливості людини та умови праці

Запитання 5

Як називається запалення рогівки зовнішніх оболонок очей під дією електричної дуги?

варіанти відповідей

Механічне пошкодження

Електричний опік

Металізація 

Електроофтальмія 

Запитання 6

Як називається плями сірого або блідо–жовтого кольору у вигляді мозоля на поверхні тіла, викликані дією електричного струму?


варіанти відповідей

Електричні пошкодження

Електричні опіки

Електричні знаки 

Електричні удари

Запитання 7

Занулення - це

варіанти відповідей

Навмисне з'єднання з землею металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою

Захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне відімкнення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження людини струмом

Навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під напругою

Миттєве відключення ушкоджених ділянок кола

Запитання 8

Поріг невідпускаючого змінного струму становить

варіанти відповідей

До 10 мА

10-15 мА 

50-80 мА

80-100 мА

Запитання 9

Поріг відчутного змінного струму становить

варіанти відповідей

До 10 мА

10-15 мА

50-80 мА

80-100 мА

Запитання 10

Поріг фібріляційного струму становить

варіанти відповідей

До 10 мА

10-15 мА

50-80 мА 

80-100 мА

Запитання 11

Захисне вимкнення це 

варіанти відповідей

Швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимкнення електроустановки при виникненні небезпеки ураження струмом

Навмисне електричне з’єднання з землею металевих неструмоведучих частин, які можуть опинитись під напругою

Навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмових частин, які можуть опинитись під напругою

Автоматичний пристрій, за допомогою якого запобігають неправильним, небезпечним для людини діям

Запитання 12

Який є найнебезпечніший вид електротравми?


варіанти відповідей

Електричний опік

Електричний удар

Електроофтальмія

Механічне ушкодження

Запитання 13

Що є головним фактором електричного струму, що зумовлює ступінь ураження людини?


варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Рід та частота струму 

Електричний опір людини 

Запитання 14

У випадку обриву проводу лінії електропередач забороняється наближатись до місця замикання проводу на землю в радіусі

варіанти відповідей

10 м

8 м

5 м

2 м

Запитання 15

Основна мета захисного заземлення?

варіанти відповідей

Знизити до безпечної величини напругу відносно землі

Відключити пошкоджені ділянки мережі швидкодіючим захистом

Збільшити потенціал корпусу електроустановки до 220/380 В

Змінити напругу дотику 

Запитання 16

Чому в середньому дорівнює опір тіла людини?

варіанти відповідей

10 кОм

100 кОм

500 кОм

1 кОм

Запитання 17

Біологічна дія струму на організм людини проявляється

варіанти відповідей

У вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм

У розкладі органічної рідини, у тому числі крові та порушенні її фізико-хімічного складу

У подразненні і збуренні живих тканин організму, в тому числі і на клітинному рівні

У небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м'язів

Запитання 18

До місцевих електротравм не відносяться

варіанти відповідей

Опіки

Електричні знаки

Електричний удар

Електроофтальмія

Запитання 19

На скільки класів за характером середовища поділяються приміщення за рівнем електронебезпеки?

варіанти відповідей

Три

П’ять

Шість

Вісім

Запитання 20

Електролітична дія струму на організм людини проявляється

варіанти відповідей

У вигляді опіків окремих ділянок тіла, нагріванням органів через які проходить струм

У розкладі органічної рідини, в тому числі і крові,що приводить до зміни її фізико-хімічних і біохімічних властивостей

У розриві тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові

У небезпечному збудженні клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м'язів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест