Закон електромагнітної індукції М.Фарадея

Додано: 16 листопада 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 325 разів
10 запитань
Запитання 1

Виникнення у замкненому провіднику електричного струму, зумовлене зміною магнітного поля, називають явищем:

варіанти відповідей

резонансу

електромагнітної індукції

електростатичної індукції

інша відповідь

Запитання 2

В якому разі стрілка гальванометра, який з'єднаний з котушкою, відхилиться від нульової позначки?

варіанти відповідей

коли магніт буде нерухомий у котушці

коли магніт витягувати з котушки

коли магніт опускати в котушку

коли магніт буде нерухомий над котушкою

коли котушку рухати по магніту

Запитання 3

Якщо в котушку, що з'єднана з гальванометром, опускати електромагніт, то стрілка гальванометра відхилиться від нульової позначки. Це свідчить про:

варіанти відповідей

зміну опору котушки

збільшення сили струму

виникнення індукційного струму


збільшення дії магнітного поля

Запитання 4

ЕРС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню обмежену контуром. Так формулюється:

варіанти відповідей

закон Фарадея

основний закон електромагнітної індукції

закон Ленца

Запитання 5

За 8 мс у витку провідника магнітний потік рівномірно зменшівся на 0,4 мВб. Яка ЕРС індукції виникне у првіднику?

варіанти відповідей

5 Вб

0,5 Вб

0,05 Вб

0,005 Вб

Запитання 6

Магнітний потік всередині котушки, що має 500 витків, змінюється за 0,4 с на 2 мВб. Визначіть індуковану в котушці ЕРС.

варіанти відповідей

2,5 В

0,04 В

2500 В

40 В

Запитання 7

Магнітний потік через контур провідника рівномірно змінився на 0,6 Вб так, що ЕРС індукції дорівнює 1,2 В. Визначіть час зміни магнітного потоку і силу індукційного струму.

варіанти відповідей

0,5 с

0,72 с

0,6 с

1,2 с

Запитання 8

Який заряд пройде через поперечний переріз витка, опір якого дорівнює 0,06 Ом, якщо магнітний потік усередині витка зменшується на 12 мВб?

варіанти відповідей

0,2 Кл

200 Кл

0,00072 Кл

Запитання 9

За 5 мс у рамці, обмотка якої складається з 25 витків проводу, магнітний потік збільшився з 6 мВб до 8 мВб. Визначте ЕРС індукції в рамці. 

варіанти відповідей

0,1 В

1 В

10 В

100 В

Запитання 10

Скільки витків проводу має бути в обмотці котушки, щоб внаслідок рівномірної зміни магнітної індукції від 0,2 Тл до 0,3 Тл протягом 4 мс у ній збуджувалася ЕРС 10 В? Площа поперечного перерізу котушки 50 см2

варіанти відповідей

40

80

120

20

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест