28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Закон всесвітнього тяжіння.

Додано: 30 березня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 31 раз
12 запитань
Запитання 1

Що таке всесвітнє тяжіння?

варіанти відповідей

Притягання планет одна до одної.

Притягання всіх тіл одне до одного.

Притягання планет до Сонця.

Притягання всіх тіл до Землі.

Запитання 2

На столі лежить зошит. До чого прикладена сила тяжіння?

варіанти відповідей

До підлоги

Сила не прикладена до жодного тіла

До зошита

До Землі

Запитання 3

Від чого залежить сила всесвітнього тяжіння?

варіанти відповідей

Від об'єму тіл.

Від маси тіл.

Від відстані між тілами.

Від середовища, в яку поміщені тіла.

Запитання 4

Формули сили тяжіння мають вигляд:

варіанти відповідей
Запитання 5

Якщо збільшити відстань між двома матеріальними точками в 2 рази, то сила гравітаційної взаємодії взаємодії між ними:

варіанти відповідей

зменшиться у 4 рази

збільшится у 4 рази

збільшится у 2 рази

зменшиться у 2 рази

Запитання 6

Сила гравітаційної взаємодії двох куль масами 30 і 60 кг, відстань між якими становить 3 м, дорівнює:

варіанти відповідей

1,3 × .10-9 Н

1,3 × 10-8 Н

13 × 10-8 Н

8,1 × 10 -8 Н

Запитання 7

Прискорення тіл, які падають під дією сили тяжіння...

варіанти відповідей

однакові

різні

Запитання 8

Тіло масою 50 кг, яка знаходиться на поверхні Землі, притягує Землю з силою, приблизно рівною

варіанти відповідей

10 Н

5 Н

50 Н

500 Н

Запитання 9

Якщо збільшити масу двох тіл вдвічі, то як зміниться сила всесвітнього тяжіння?

варіанти відповідей

Збільшиться вдвічі

Зменшиться у 4 рази

Зменшиться вдвічі

Збільшиться у 4 рази

Запитання 10

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії, якщо відстань між тілами зменшити у 2 рази, а маси двох тіл збільшити в 2 рази?

варіанти відповідей

Зменшиться у 2 рази

Зменшиться у 4 рази

Збільшиться у 4 рази

Збільшиться у 16 разів

Запитання 11

Вказати правильні твердження:

варіанти відповідей

Прискорення вільного падіння залежить від маси тіла.

Прискорення вільного падіння для Землі на полюсі більше, ніж на екваторі.

На поверхні Землі прискорення вільного падіння складає приблизно 9,8 м/с2.

Прискорення вільного падіння зростає зі збільшенням висоти над поверхнею планети.

Запитання 12

Визначте (у м/с2) прискорення вільного падіння на висоті, що дорівнює двом радіусам Землі. Прискорення вільного падіння біля поверхні Землі вважайте рівним 9,8 м/с2. Відповідь округліть до десятих.

варіанти відповідей

4,9 м/с2

9,8 м/с2

1,1 м/с2

0, 1 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест