Самостійна робота з теми "Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння".

Додано: 4 березня
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Сила гравітаційного притягання двох тіл залежить

варіанти відповідей

Тільки від маси цих тіл

Тільки від відстані між тілами

Тільки від швидкості руху тіл

Від маси тіл і відстані між ними

Запитання 2

Якщо збільшити маси двох матеріальних точок, залишаючи незмінною відстань між ними, то сила їх взаємодії

варіанти відповідей

Не зміниться

Зменшиться

Збільшиться

Може як збільшитися, так і зменшитися, в залежності від співвідношення мас

Запитання 3

При збільшенні відстані від поверхні Землі прискорення вільного падіння

варіанти відповідей

Не змінюється

Зменшується

Збільшується

Може як збільшитися, так і зменшитися

Запитання 4

Людина масою 70 кг, що знаходиться на поверхні Землі, притягує Землю з силою, що наближено дорівнює

варіанти відповідей

0,7 Н

7 Н

70 Н

700 Н

Запитання 5

Явище всесвітнього тяжіння полягає в тому, що

варіанти відповідей

Всі тіла у Всесвіті мають вагу

Між усіма тілами у Всесвіті діють сили гравітаційного притягання

Між усіма тілами у Всесвіті діють електричні сили

Запитання 6

На рисунку показано розташування трьох невеликих тіл масами m1, m2, m3.Сила взаємодії тіла 3 з тілами 1 і 2 спрямована уздовж стрілки

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Прискорення вільного падіння на поверхні планети залежить

варіанти відповідей

Тільки від радіуса планети

Тільки від маси планети

Від радіуса і маси планети

Від швидкості руху планети

Запитання 8

Сила гравітаційного тяжіння людини масою 75 кг, що знаходиться на поверхні Землі, до Землі приблизно дорівнює

варіанти відповідей

0 Н

7,5 Н

75 Н

750 Н

Запитання 9

Визначте значення сили взаємного притягання двох кораблів, віддалених один від одного на 100 м, якщо маса кожного з них 10 000 т

варіанти відповідей

0,667 Н

0,987 Н

1,26 Н

1,006 Н

Запитання 10

Визначте масу Венери, якщо відомо, що її радіус становить 6,1·106 м, а прискорення вільного падіння на поверхні Венери має значення 8,75 м/с2

варіанти відповідей

≈ 3,82 ⋅ 1024 кг

≈ 3,82 ⋅ 1027 кг

≈ 4,88 ⋅ 1027 кг

≈ 4,88 ⋅ 1024 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест