Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.

Додано: 23 лютого 2021
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 117 разів
8 запитань
Запитання 1

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона

Другий закон Ньютона

Третій закон Ньютона

Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 2

Завершіть думку: "Сила гравітаційного притягання двох тіл залежить ...

варіанти відповідей

тільки від маси цих тіл"

тільки від відстані між тілами"

тільки від швидкості руху тіл"

від маси тіл і відстані між ними"

Запитання 3

Прискорення вільного падіння залежить

варіанти відповідей

від географічної широти місцевості

від маси тіла

від атмосферного тиску

від висоти над Землею

Запитання 4

Якщо збільшити відстань між двома матеріальними точками в 3 рази, то сила гравітаційної взаємодії між ними:

варіанти відповідей

збільшиться втричі

зменшиться втричі

зменшиться у 6 разів

зменшиться в 9 разів

Запитання 5

Сила гравітаційної взаємодії двох куль масами 40 і 90 кг, відстань між якими становить 3 м, дорівнює:

варіанти відповідей

2,7 ⋅ 10–8 Н

8,1 ⋅ 10–9 Н

4,0 ⋅ 10–8 Н

8,1 ⋅ 10–8 Н

Запитання 6

Радіус малої планети у 20 разів менший від радіуса Землі, а маса цієї планети в 16 000 разів менша від маси Землі. Прискорення вільного падіння поблизу поверхні малої планети дорівнює:

варіанти відповідей

2,5 м/с2

1,5 м/с2

0,5 м/с2

0,25 м/с2

Запитання 7

Визначте, на якій відстані від поверхні Землі сила тяжіння в 4 рази менша, ніж сила тяжіння біля поверхні землі (R- радіус Землі)

варіанти відповідей

0.5 R

R

2 R

3 R

Запитання 8

Спортсмен масою 80 кг підняв п'ятидесятикілограмову штангу. З якою силою спортсмен діє на Землю?

варіанти відповідей

130 Н

1,3 кН

13 кН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест