Закон збереження імпульсу

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 135 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка одиниця вимірювання імпульсу тіла?

варіанти відповідей

кг·м/с

Н*м

кг

Дж

Запитання 2

Рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини.

варіанти відповідей

Відносний рух із збереженням енергії

ВІдносний рух із збереженням імпульсу

Механічний рух

Реактивний рух

Запитання 3

Абсолютно не пружним називають удар,...

варіанти відповідей

унаслідок якого форма тіл не відновлюється і тіла після взаємодії рухаються як одне ціле.  

унаслідок якого форма тіл відновлюється і тіла після взаємодії рухаються як одне ціле: 

унаслідок якого форма тіл не відновлюється і тіла після взаємодії рухаються в різні боки.

Запитання 4

Як рухаються тіла після взаємодії,якщо рівняння закону збереження імпульсу для них записано у вигляді:

         m1v1 +m2 v2 = (m1+m2) u

варіанти відповідей

З однаковою швидкістю в різні боки

Зупинилися

З однаковою швидкістю в одну сторону

Запитання 5

Кулька масою 10 г рухається зі швидкістю 5 м/с. Чому дорівнює імпульс кульки?

варіанти відповідей

2 кг·(м/с)

0,5 кг·(м/с)

0,05 кг·(м/с)

Запитання 6

Поїзд,маса якого становить 2000 тонн,рухаючись прямолінійно,збільшив свою швидкість від 10 м/с до 20 м/с. Визначте зміну імпульсу поїзда.

варіанти відповідей

20000000 кг·(с/м)

2 ·107 кг·(м/с)

6 ·107 кг·(м/с)

Запитання 7

Оболонка ракети отримує велику швидкість,якщо

варіанти відповідей

маса палива набагато більша від маси оболонки

маса оболонки набагато більша від маси палива

маси оболонки і палива однакові

Запитання 8

Абсолютно пружний удар: імпульс зберігається?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

З плота масою 200 кг, що пливе озером зі швидкістю 0,4 м/с, у напрямі, протилежному напряму руху плота, зі швидкістю 2 м/с стрибає хлопець. Маса хлопця 40 кг. Якої швидкості набирає пліт?

варіанти відповідей

vп=8,8 м/с

vп=0,88 м/с

vп=6 м/с

vп=0,1 м/с

Запитання 10

Платформа масою 150 кг рухається з певною швидкістю. Спортсмен масою 50 кг наздоганяє платформу та стрибає на неї, унаслідок чого швидкість руху платформи досягає 3 м/с. Визначте початкову швидкість руху платформи, якщо швидкість спортсмена в момент стрибка становила 3,6 м/с. 

варіанти відповідей

2,4 м/с

2,6 м/с

2,8 м/с

3 м/с

Запитання 11

Система тіл є незамкненою, якщо в ній діє сила:

варіанти відповідей

тяжіння

тертя

пружності

всесвітнього тяжіння

Запитання 12

Рівняння руху тіла має вид: х = 200 +4t + 0,2t2. Визначте імпульс тіла в початковий момент часу, якщо маса тіла 0,5 кг.

варіанти відповідей

20 кг⋅м/с

4 кг⋅м/с

2 кг⋅м/с

0,1 кг⋅м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест