24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Закони динаміки

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 83 рази
12 запитань
Запитання 1

Інерцією називають:

варіанти відповідей

здатність тіл зберігати швидкість руху при компенсації дії на

нього іншого тіла

зміну положення тіла відносно інших тіл

здатність тіла рухатись з прискоренням

знаходження тіла в стані спокою

Запитання 2

Автобус рухається прямою дорогою з постійною швидкістю. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

прискорення руху автобуса є постійним і відмінним від нуля.

рівнодійна всіх прикладених до автобуса сил дорівнює нулю.

на автобус діє тільки сила тяжіння.

на автобус діє тільки сила реакції опори.

Запитання 3

Як рухається тіло, на яке діє стала за значенням і напрямом сила?

варіанти відповідей

рівномірно по колу

рівноприскорено прямолінійно

рівномірно прямолінійно

не рухається

Запитання 4

Що називають рівнодійною силою?

варіанти відповідей

алгебраїчну суму всіх сил, що діють на тіло

різницю всіх сил, що діють на тіло

геометричну суму всіх сил, що діють на тіло

силу, що приводить тіло в рух


Запитання 5

Які з величин (швидкість, сила, прискорення, переміщення) у разі механічного руху завжди збігаються за напрямком?


варіанти відповідей

сила і прискорення


сила і швидкість


сила і переміщення


прискорення і переміщення 


Запитання 6

Масивний вантаж підвішений на тонкій нитці 1 (див. рисунок). Знизу до вантажу прикріплена така сама нитка 2. Яка з ниток обірветься першою, якщо різко смикнути за нитку 2?


варіанти відповідей

1

2

1 і 2 одночасно


1 або 2 залежно від маси вантажу


Запитання 7

Двоє хлопців (першокласник і дев'ятикласник) перетягують канат, який витримує навантаження 150 Н. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

дев'ятикласник тягне канат із більшою силою, ніж першокласник.

якщо кожен хлопець прикладе силу, яка дорівнює 100 Н, канат розірветься.

якщо кожен хлопець прикладе силу, що дорівнює 50 Н, рівнодійна сил, які діють на канат, дорівнюватиме нулю.

якщо один кінець каната прив'язати до стовпа, а другий кінець тягтиме один із хлопців із силою 200 Н, він не зможе розірвати канат.

Запитання 8

Тіло масою 250 г рухається прямолінійно вздовж осі ОХ. Рівнодійна сил 2,5 Н напрямлена протилежно напрямку руху тіла.Знайдіть відповідне рівняння (усі величини виражені в одиницях СІ) руху тіла:

варіанти відповідей

x = 8 + 5t - 3t2

 x = -4t - 3t2

x = 5 - 4t + 5t2

х = 5 - 4t

Запитання 9

Кінь тягне віз. Порівняйте модулі сил F1 дії коня на віз і F2 дії воза на коня під час рівномірного руху воза.


варіанти відповідей

F1 >F2

F1< F2

F1≫F2

F1 = F2

Запитання 10

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

сила – причина зміни швидкості тіла

у разі різкого гальмування тіло миттєво зупиняється

сили взаємодії тіл прикладені до різних тіл і тому не мають рівнодійної

сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення

Запитання 11

До однієї точки тіла прикладені сили 30Н і 12Н, які мають протилежний напрям. Визначте рівнодійну цих сил.

варіанти відповідей

42 Н

18 Н

50 Н

27 Н

Запитання 12

Поїзд масою 1500 т збільшив швидкість з 10 м/с до 15 м/с за 3 хв. Знайти силу, яка надає поїзду такого прискорення. 

варіанти відповідей

2500 кН 

245,1 кН

125 кН

41,7 кН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест