Закони Ньютона

Додано: 6 березня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Закони Ньютона
Тест виконано: 296 разів
18 запитань
Запитання 1

За яких умов тіло зберігає свою швидкість сталою?

варіанти відповідей

Якщо на тіло не діють інші тіла.

Якщо рівнодійна усіх сил, прикладених до тіла дорівнює нулю.

  

Якщо на тіло не діють тіла, або дія усіх сил, прикладених до тіла є скомпенсованою.

Якщо швидкість тіла не змінюється.

Запитання 2

Якщо сума всіх прикладених до тіла сил дорівнює нулю, то тіло рухається в інерціальній системі відліку…

варіанти відповідей

рівномірно прямолінійно або перебуває у спокої

 

рівномірно по колу

рівноприскорено прямолінійно

рівноприскорено по колу

Запитання 3

Вкажіть назву закону, що формулюється так: "Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного і прямолінійного руху доти, поки на тіло не діють жодні сили або дії сил скомпенсовані".

варіанти відповідей

 Другий закон Ньютона.

Третій закон Ньютона.

Перший закон Ньютона.

Запитання 4

Одиниця вимірювання сили

варіанти відповідей

м/с

 м/с2

кг/м

Н

Запитання 5

Що є причиною прискорення тіла?

варіанти відповідей

 Маса тіла

Прикладені сили

 Швидкість тіла

Густина тіла

Запитання 6

Математичний запис другого закону Ньютона

варіанти відповідей

 F= mg

S = vt

a = F/m

Запитання 7

Вкажіть назву закону, що формулюється так: "Прискорення a, якого набуває тіло внаслідок дії сили F, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі m тіла"

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона.

Третій закон Ньютона.

Другий закон Ньютона.

Запитання 8

Третій закон Ньютона

варіанти відповідей

описує взаємодію тіл

вказує на залежність прискорення тіла від його маси та сили, що спричинила це прискорення

пояснює явище інерції

вказує на існування інерціальних систем відліку

Запитання 9

Чи можуть врівноважувати один одного сили, що виникають під час взаємодії тіл? 

варіанти відповідей

Так, оскільки вони направлені в один бік

Ні, оскільки вони прикладені до різних тіл

Ні, оскільки вони протилежно направлені

Запитання 10

О вітрове скло автомобіля, який рухався ударився комар. Порівняйте сили, які діють на автомобіль та комара під час удару.

варіанти відповідей

сила, яка діє на комара набагато більша

сили рівні за модулем, але спрямовані в протилежні боки

сила, яка діє на автомобіль менша ніж та, яка діє на комара

сили рівні за модулем та спрямовані в бік комара

Запитання 11

На тіло діє сила 12Н. Тіло має масу 2 кг. З яким прискоренням рухається тіло?

варіанти відповідей

0,2 м/с2

24 м/с2

6 м/с2

14 м/с2

Запитання 12

Під дією сили 18 Н тіло рухається з прискоренням 6 м/с2. Обчисліть масу тіла.

варіанти відповідей

9 кг

1,5 кг

 2 кг

3 кг

Запитання 13

Хлопчик вдарив по м'ячу із силою 20 Н. Із якою силою м'яч "ударив" хлопчика?

варіанти відповідей

10 Н

15 Н

5 Н

20 Н

Запитання 14

Яка з величин: маса чи сила - векторна?

варіанти відповідей

Тільки маса

Сила и маса

Тільки сила

Запитання 15

До тіла прикладені сили 20 і 21 Н, які мають однаковий напрям. Визначте рівнодійну цих сил

варіанти відповідей

41 Н

1 Н

29 Н

20,5 Н

Запитання 16

Визначте силу, під дією якої тіло масою 3 т набуло прискорення 0,2 м/с2

варіанти відповідей

600 Н

15 кН

60 Н

6 кН

Запитання 17

Людина притягується до Місяця з силою 112 Н. З якою силою Місяць притягується до людини? 

варіанти відповідей

0 Н

112 Н

224 Н

11,2 Н

Запитання 18

До однієї точки тіла прикладені сили 6 Н і 8 Н, які розташовані під кутом 90º. Визначте рівнодійну цих сил. 

варіанти відповідей

1 Н

10 Н

5 Н

7 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест