9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Закони Ньютона

Додано: 9 березня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
9 запитань
Запитання 1

Виберіть приклади явища інерції

варіанти відповідей

автомобіль гальмує

кіт лежить на ліжку

потяг їде по прямій з постійною швидкістю

книга лежить на столі

ракета летить по прямій з постійною швидкістю

автобус від'їжджає від зупинки

Запитання 2

Система відліку пов'язана з мотоциклом. Вона є інерціальній, якщо мотоцикл…

варіанти відповідей

Розганяється по прямолінійній ділянці шосе

Рухається рівномірно по звивистій дорозі

За інерцією виїжджає на гору

Рухається рівномірно по прямолінійній ділянці шосе

Запитання 3

Другий закон Ньютона записують так:

варіанти відповідей
Запитання 4

Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до автомобіля, якщо він рухається рівноприскорено прямолінійно, сповільнюючи свій рух?

варіанти відповідей

Горизонтально вліво

Вертикально вгору

Горизонтально вправо

Вертикально вниз

Запитання 5

Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до гелікоптера, якщо він рухається рівномірно прямолінійно зі сталою швидкістю?

варіанти відповідей

Вертикально вгору

Вертикально вниз

Горизонтально вліво

Рівнодійна сил дорівнює нулю

Запитання 6

Тіло рухається вздовж осі ОХ під дією постійної сили 100 Н. Координата тіла змінюється за законом x=10-20t+10t2. Якою є маса тіла? 

варіанти відповідей

10 кг

5 кг

15 кг

20 кг

Запитання 7

На малюнку відображено графік залежності сили F, що діє на тіло від часу. Яка ділянка графіка відповідає рівноприскореному руху тіла?

варіанти відповідей

I

II

III

I та III

Запитання 8

"Тіла діють одне на одне з силами, рівними за модулем і протилежними за напрямком". Це формулювання...

варіанти відповідей

1-го закону Ньютона

2-го закону Ньютона

3-го закону Ньютона

закону всесвітнього тяжіння

Запитання 9

На малюнку схематично зображено графік залежності проекції швидкості руху автомобіля від часу. Яка з ділянок графіка відповідає руху автомобіля під дією сил, рівнодійна яких не дорівнює нулю, не змінюється з часом і спрямована в напрямку руху тіла?

варіанти відповідей

I

II

III

I та III

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест