Закони Ньютона. Інерціальні системи

Додано: 28 березня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 148 разів
20 запитань
Запитання 1

Як позначається сила

варіанти відповідей

а

m

F

Запитання 2

Другий закон Ньютона записують так:

варіанти відповідей

 а=Fm

 F=a/m

 a=F/m

 a=m/F

Запитання 3

Як звучить перший закон Ньютона

варіанти відповідей

Тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху

Тіло зберігає стан спокою або нерівномірного прямолінійного руху

Тіло не зберігає стан спокою

Запитання 4

Одиниця вимірювання прискорення

варіанти відповідей

м/с2

м/с

м

Запитання 5

Як називають систему відліку відносно якої спостерігається явище інерції

варіанти відповідей

Неінерціальною системою відліку

Рівномірною системою відліку

Інерціальною системою відліку

Запитання 6

Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком.

варіанти відповідей

 Перший закон Ньютона

 Третій закон Ньютона

Другий закон Ньютона

 Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 7


Закінчіть речення: «Інерцією називається...»

варіанти відповідей

здатність тіл зберігати швидкість руху при відсутності дії інших тіл;


зміна положення тіла відносно інших тіл з часом;

явище збереження швидкості тіла при компенсації дії на нього інших тіл;

рівномірний прямолінійний рух.

Запитання 8

Сила, яка виникає під час деформації тіла - це

варіанти відповідей

Сила тяжіння

  

 Сила тертя ковзання

Сила пружності

  Сила Архімеда

Запитання 9

Прикладом(-и) явища інерції є...

варіанти відповідей

книга, яка лежить на столі

ракета, яка летить по прямій з постійною швидкістю

автобус, який від'їжджає від зупинки

Запитання 10

Система відліку пов'язана з мотоциклом є інерціальною, якщо мотоцикл

варіанти відповідей

рухається рівномірно по прямолінійній ділянці шосе

розганяється по прямолінійній ділянці шосе

рухається рівномірно по звивистій дорозі

за інерцією виїжджає на гору

Запитання 11

На рисунку показано розташування двох невеликих тіл масами m1 і m2. Сила взаємодії тіла 2 з тілом 1 спрямована уздовж стрілки 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Від чого залежить сила гравітаційного притягання двох тіл?

варіанти відповідей

Тільки від маси цих тіл

Тільки від відстані між тілами

Тільки від швидкості руху тіл

Від маси тіл і відстані між ними

Запитання 13

Який закон описує взаємодію тіл

варіанти відповідей

І закон Ньютона

ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

Запитання 14

Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до автомобіля, якщо він рухається рівноприскорено прямолінійно, сповільнюючи свій рух?

варіанти відповідей

Горизонтальна вліво

Горизонтально вправо

Вертикально вгору

Вертикально вниз

Запитання 15

За яких умов тіло зберігає свою швидкість сталою?

 

варіанти відповідей

Якщо на тіло не діють інші тіла.

Якщо на тіло не діють тіла, або дія усіх сил, прикладених до тіла є скомпенсованою.

 Якщо рівнодійна усіх сил, прикладених до тіла дорівнює нулю.

  

Якщо швидкість тіла не змінюється.

Запитання 16

Чому (згідно чого) іноді під час різкого повороту автомобіля направо, можуть відчинитися ліві дверцята?


варіанти відповідей

Завдяки явища дифузії

Через тертя

Через явище інерції

Завдяки атмосферному тиску

Запитання 17

Що є причиною прискорення тіла?

 

варіанти відповідей

 Маса тіла

Швидкість тіла

Прикладені сили

 Густина тіла

Запитання 18

Одиниця вимірювання сили


варіанти відповідей

м/с

кг/м

 м/с2

Н

Запитання 19

М'яч ударяє шибку. На яке з тіл (м'яч або скло) діє під час удару більша сила?

  

варіанти відповідей

На обоє тіл однакова

На скло

На м'яч

Визначити не можливо

Запитання 20

Чому сили, які виникають під час взаємодії тіл, не зрівноважують одна одну?

 

  

  

  

варіанти відповідей

Бо ці сили є протилежними

Бо ці сили прикладені до різних тіл

Через інерцію

Бо ці сили є маленькими

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест