22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Закономірності мінливості. Генотип як цілісна система.

Додано: 12 березня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
10 запитань
Запитання 1

Яка властивість характерна для мутацій

варіанти відповідей

не зникають протягом життя

не успадковуються

масовість виникнення

не мають адаптивного значення

Запитання 2

Укажіть, у якому організмі рецесивні мутації виявляються у фенотипі

варіанти відповідей

гомозиготному

гетерозиготному

одноклітинному

будь-якому

Запитання 3

Укажіть назву мутацій, що виникають в статевих клітинах

варіанти відповідей

соматичні

генеративні

летальні

сублетальні

Запитання 4

Який тип мутацій за характером виникнення НЕ існує

варіанти відповідей

генні

хромосомні

геномні

модифікації

Запитання 5

Поліплоїдія - це

варіанти відповідей

кратне збільшення гаплоїдноого набору хромосом

домінантність

рецесивність

схрещування між інбридними лініями тварин

Запитання 6

Яка властивість характерна для модифікацій

варіанти відповідей

успадковуються

не зникають протягом життя

масово виникають

не мають адаптивного значення

Запитання 7

Вкажіть правильні твердження

варіанти відповідей

модифікації не успадковуються

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості відкрив Г.Мендель

соматичні мутації виникають в статевих клітинах

рентгенівське випромінювання належить до фізичних мутагенів

генні мутації відбуваються в хромосомах

Запитання 8

Знайдіть "зайвий" термін

варіанти відповідей

модифікаційна мінливість

варіаційний ряд

варіаційна крива

норма реакції

мутаген

Запитання 9

Мутагени - це

варіанти відповідей

комплекс генів

фактори, що не впливають на спадковість

фактори, що спричиняють фенотипову спадковість

фактори, що спричиняють зміни в структурі ДНК і появу організмів із новими ознаками

Запитання 10

Де відбуваються мутації, що передаються наступним поколінням

варіанти відповідей

у тканинах

в органах

у татевих клітинах

у соматичних клітинах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест