21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Закономірності мінливості людини

Додано: 12 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
14 запитань
Запитання 1

За вироблення меланіну відповідають чотири гени, що розташовані в різних хромосомах. Під дією ультрафіолетового випромінювання з клітин шкіри (кератиноцитів) вивільнюються в міжклітинний простір особливі мікро-РНК. Це зумовлює активацію та посилений біосинтез ферменту тирозинази, що каталізує окиснення амінокислоти тирозину й подальше утворення меланіну. Цей приклад ілюструє

варіанти відповідей

Модифікаційну мінливість внаслідок зміни генетичного апарату шляхом рекомбінації ДНК

Мутаційну мінливість внаслідок зміни експресії генів

Модифікаційну мінливість внаслідок зміни експресії генів

Мутаційну мінливість внаслідок зміни генетичного апарату шляхом рекомбінації ДНК

Запитання 2

Апоптоз - запрограмована загибель соматичних клітин, завдяки якому організм може забезпечувати захист від мутагенів

варіанти відповідей

на молекулярному рівні

на клітинному рівні

на рівні організму

Запитання 3

Мутація це


варіанти відповідей

зміна фенотипу у межах норми реакції

незначна модифікація

раптова зміна матеріалу спадковості

раптова зміна фенотипу

Запитання 4

Дайте характеристику неспадкової форми мінливості

варіанти відповідей

тимчасовість

спрямованість

масовість

визначеність

сталість

відсутність «пристосувальності»

«пристосувальність»

індивідуальність

Запитання 5

Знешкодження хімічних мутагенів в організмі людини шляхом біотрансформації найактивніше відбувається

варіанти відповідей

у шлунку

у легенях

у нирках

у печінці

Запитання 6

Що таке норма реакції?


варіанти відповідей

Мінливість якісних ознак

Мінливість кількісних ознак

Раптова зміна генотипу

Виникнення нових комбінацій генів

Межі модифікаційної мінливості

Запитання 7

Якби ви хотіли описати модифікаційну мінливість, які б тези ви обрали?

варіанти відповідей

Гени визначають не готові прояви ознак, а норму реакції

На розмах цієї мінливості впливають зовнішні та внутрішні умови

Виникають нові комбінації генів

Межі норми реакції зумовлені генотипом

Прояв ознаки в межах норми реакції змінюється під дією умов середовища

Цю мінливість зумовлюють зміни генотипу особин на рівні генів, хромосом і кількості хромосом

Ця мінливість забезпечує генетичну різноманітність особин

Запитання 8

Летальні мутації спричиняють загибель організмів ще до моменту народження або до настання здатності до розмноження. У людини до таких мутацій належить

варіанти відповідей

Синдром Дауна

Гемофілія

Фенілкетонурія

Альбінізм

Запитання 9

Які мутації мають назву генеративних?


варіанти відповідей

Ті, що змінюють структуру хромосом

Ті, що відбуваються у соматичних клітинах

Ті, що змінюють структуру гена

Ті, що відбуваються у гаметах

Ті, що відбуваються внаслідок спонтанного мутагенезу

Запитання 10

Які мутації мають назву соматичних?


варіанти відповідей

Ті. що відбуваються у гаметах

Ті, що стосуються автосом

Ті, що відбуваються у клітинах тіла

Ті, що змінюють структуру хромосом

Запитання 11

Фенілкетонурія успадковується за автосомно-рецесивним типом. У батьків з якими генотипами можуть народитися діти з фенілкетонурією?

 

варіанти відповідей

Аа х АА

АА х АА

АА х Аа

АА х аа

Аа х Аа

Запитання 12

У мешканців Харківської області внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах спостерігається ендемічний зоб. Дане захворювання є наслідком:


варіанти відповідей

геномної мутації

комбінативної мінливості

модифікаційної мінливості

генної мутації

Запитання 13

Визначте, які з наведених змін є мутаціями в людини

варіанти відповідей

рахіт

засмага на сонці

альбінізм

підвищення кількості еритроцитів у крові людини у високогірних умовах

гемофілія

фенілкетонурія

Запитання 14

Антимутагени — речовини, що знижують частоту мутацій. Вони нейтралізують мутаген до його реакції з молекулою ДНК або знімають пошкодження ДНК, що зумовлені мутагеном. Антимутагенну дію мають

варіанти відповідей

вітаміни

каротини

кофеїн

серотонін

денне світло

антибіотики

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест