Заломлення світла. Закони заломлення світла.

Додано: 20 жовтня 2021
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1542 рази
12 запитань
Запитання 1

Причина заломлення світла - ...

варіанти відповідей

зміна густини середовища в разі перехо - ду з одного прозорого середовища в інше

зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше

зміна показника заломлення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше

зміна відносного показника заломлення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше

зміна абсолютного показника заломлення світла в разі переходу з одного прозо - рого середовища в інше

Запитання 2

На якому рисунку правильно показано перехід світла з повітря у скло?

варіанти відповідей

На всіх рисунках

Запитання 3

У випадку коли світло потрапляє в середовище із вакууму, то показник заломлення називають ... .

варіанти відповідей

відносним

абсолютним

залежить від співвідношення густин середовищ

Запитання 4

Позначте ВСІ правильні твердження.

Світло переходить із середовища 1 в середовище 2. Абсолютний показник заломлення середовища 2 є меншим за абсолютний показник заломлен - ня середовища 1.

Це означає, що…

варіанти відповідей

кут заломлення є меншим за кут падіння

у момент переходу швидкість поширення світла збільшується

оптична густина середовища 2 більша за оптичну густину середовища 1

напрям поширення світла не змінюється

Запитання 5

Оптична густина якого середовища більше?

варіанти відповідей

1

2

неможна відповісти

Запитання 6

Які природні оптичні явища Не пояснюються заломленням світла?

варіанти відповідей
Запитання 7

Позначте ВСІ правильні твердження.

Якщо світло переходить із середовища з менш оптичною густиною в середовище з більш оптичною густиною, то…

варіанти відповідей

кут падіння є більшим за кут заломлення

швидкість поширення світла збільшуєть - ся

напрям поширення світла не змінюється

абсолютний показник заломлення середо вища 2 є більшим за абсолютний показ - ник заломлення середовища 1

Запитання 8

Відносний показник заломлення визначається за формулою ...

варіанти відповідей
Запитання 9

Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, то швидкість світла ... і кут заломлення є ... за кут падіння. 

варіанти відповідей

збільшується ... меншим

зменшується ... меншим

збільшується ... більшим

зменшується ...більшим

Запитання 10

У світловодах використовується явище ... світла.

варіанти відповідей

заломлення

відбивання

повного внутрішнього відбивання

поширення

Запитання 11

На рисунку кут заломлення - це кут ... .

варіанти відповідей

POK

DOK

POD

AON

Запитання 12

Переваги світловодних кабелів для передачі інформації:

варіанти відповідей

мала ціна

незалежність властивостей від зовнішнього середовища

мала маса

не потребують підсилення сигналу

незначне підсилення сигналу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест