Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

Визначте час, за який світло доходить від поверхні океану до його дна на глибину 900 м. Показник заломлення води 1,33 . Швидкість світла у вакуумі становить 3⋅108 м/с. Відповідь запишіть у мікросекундах (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі).

варіанти відповідей

2

8

6

4

Запитання 2

Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 60°. Кут між відбитим і заломленим променями становить 80°. Зробити малюнок. Обчисліть кут заломлення променя (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі).

варіанти відповідей

60°

80°

40°

180°

Запитання 3

Як називається зміна напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ?

варіанти відповідей

Заломлення світла

Відбивання світла

Швидкість поширення світла

Запитання 4

Як називається кут, утворений заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, проведеним із точки падіння променя?

варіанти відповідей

Кут заломлення

Кут падіння

Кут відбивання

Запитання 5

Чи правильним є твердження: "Зі збільшенням кута падіння кут заломлення теж збільшується, а зі зменшенням кута падіння кут заломлення зменшується".

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Закінчіть речення: "Якщо світло падає перпендикулярно до межі поділу двох середовищ (кут падіння α = 0), напрямок поширення світла ..."

варіанти відповідей

Змінюється

Не змінюється

Збільшується

Зменшується

Запитання 7

Як називається явище, за якого заломлення світла відсутнє (світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною)?

варіанти відповідей

Дзеркальне відбивання світла

Повне внутрішнє заломлення світла

Повне внутрішнє відбивання світла

Запитання 8

Закінчіть речення: "Швидкість поширення світла у вакуумі більша, ніж у будь-якому середовищі, тому абсолютний показник заломлення завжди ..."

варіанти відповідей

більший за одиницю

менший за одиницю

дорівнює одиниці

Запитання 9

Що показує абсолютний показник заломлення світла?

варіанти відповідей

У скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі

У скільки разів швидкість поширення світла в середовищі більша, ніж у вакуумі

Запитання 10

Позначте ВСІ правильні відповіді.

варіанти відповідей

Чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість

поширення світла, тим більше світло заломлюється

Якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною

густиною, то кут заломлення є меншим від кута падіння

Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, то кут заломлення є більшим за кут падіння

Коли світло потрапляє в середовище з вакууму, показник заломлення n називають відносним показником заломлення

Запитання 11

Закінчіть речення: "Відносний показник заломлення (n21) показує ... ".

варіанти відповідей

у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша (або менша), ніж швидкість поширення світла в середовищі 2

у скільки разів абсолютний показник заломлення в середовищі 1 менший (або більший), ніж швидкість поширення світла в середовищі 2

Запитання 12

Чи правильним є твердження: "Чим менша швидкість поширення світла в середовищі (чим більший показник заломлення), тим більшою є оптична густина середовища".

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 13

Позначте закони заломлення світла.

варіанти відповідей

Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох

середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині

Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних

середовищ є величиною незмінною

Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині

Кут відбивання дорівнює куту падіння

Запитання 14

За якою формулою визначають відносний показник заломлення світла?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест