Заломлення світла. Закони заломлення світла. § 12-9кл.

Додано: 27 грудня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 5042 рази
20 запитань
Запитання 1

Заломленням світла називають ...

варіанти відповідей

Зміну напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ.

Прямолінійне поширення світла через межу поділу двох середовищ.

Відбивання світла на межі поділу двох середовищ.

Запитання 2

Кут заломлення позначають літерою ...

варіанти відповідей

α (альфа)

β (бета)

ω (омега)

γ (гамма)

Запитання 3

Кут заломлення - це кут між ...

варіанти відповідей

падаючим променем і відбитим променем.

падаючим променем і перпендикуляром в точку падіння променя.

продовженням перпендикуляра в точку падіння і заломленим променем.

заломленим променем і лінією межі середовищ.

Запитання 4

Ким встановлений закон заломлення світла?

варіанти відповідей

Галілеєм.

Ньютоном.

Паскалем.

Снелліусом.

Запитання 5

Як формулюється перший закон заломлення світла?

варіанти відповідей

Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

Промінь відбитий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

Промінь падаючий, промінь заломлений і промінь відбитий, лежать в одній площині.

Запитання 6

Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 60°. Кут між відбитим і заломленим променями становить 80°. Обчисліть кут заломлення променя.

варіанти відповідей

30 °

50 °

40 °

60 °

Запитання 7

Як формулюється другий закон заломлення світла?

варіанти відповідей

Відношення синуса кута заломлення до синуса кута падіння для двох даних середовищ є величиною назмінною: sinγ / sinα = n21.

Добуток синуса кута падіння на синус кута заломлення для двох даних середовищ є величиною назмінною: sinα ⋅ sinγ = n21.

Відношення синуса кута відбивання до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною назмінною: sinβ / sinγ = n21.

Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною назмінною: sinα / sinγ = n21.

Запитання 8

Фізичну величину n21 називають ...

варіанти відповідей

абсолютним показником заломлення середовища.

відносним показником заломлення другого середовища відносно першого.

відносним показником заломлення першого середовища відносно другого.

відносним показником заломлення середовища.

Запитання 9

Що є причиною заломлення світла?

варіанти відповідей

Зміна кута поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

Зміна напряму поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

Зміна траєкторії поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

Зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

Запитання 10

Що показує відносний показник заломлення n21?

варіанти відповідей

У скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша (менша), ніж швидкість світла в середовищі 2.

У скільки разів швидкість поширення світла у вакуумі більша, ніж швидкість світла в середовищі.

У скільки разів ширина поширення світла в середовищі 1 більша (менша), ніж ширина світла в середовищі 2.

Запитання 11

Чим менша швидкість поширення світла в середовищі (чим більший показник заломлення), тим більшою є оптична ...

варіанти відповідей

в'язкість середовища.

проникність середовища.

прозорість середовища.

густина середовища.

Запитання 12

Чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість поширення світла, тим ...

варіанти відповідей

менше світло заломлюється.

більше світло заломлюється.

однаково світло заломлюється.

більше світло відбивається.

Запитання 13

Якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною, то кут заломлення є ...

варіанти відповідей

меншим від кута падіння.

більшим від кута падіння.

рівним куту падіння.

рівним куту відбивання.

Запитання 14

Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, то кут заломлення є ...

варіанти відповідей

меншим за кут падіння.

рівним куту падіння.

більшим за кут падіння.

рівним куту відбивання.

Запитання 15

Повним внутрішнім відбиванням світла називають ...

варіанти відповідей

явище, за якого поширення світла відсутнє.

явище, за якого падіння світла відсутнє.

явище, за якого відбивання світла відсутнє.

явище, за якого заломлення світла відсутнє.

Запитання 16

Де застосовується явище повного внутрішнього відбивання світла?

варіанти відповідей

Волоконна оптика.

Фотографія.

Огранювання коштовних каменів.

Окуляри.

Телескоп-рефрактор.

Лупа.

Запитання 17

Світло падає на поверхню скла. Як змінюється кут між відбитим і заломленим променями, якщо збільшувати кут падіння?

варіанти відповідей

Зростає.

Зменшується.

Не змінюється.

Спочатку зростає, а потім зменшується.

Спочатку зменшується , а потім зростає.

Запитання 18

Сонячні промені, відбиваючись від віконного скла, утворюють "сонячний зайчик". Сонячне світло при цьому ... склом.

варіанти відповідей

повністю поглинається

повністю заломлюється

повністю відбивається

відбивається і заломлюється

повністю розсіюється

Запитання 19

Промінь світла переходить з повітря в бензин. Обчислити кут заломлення променя в бензині, якщо кут відбивання рівний 30°.

варіанти відповідей

20°.

22°.

24°.

25°.

27°.

28°.

Запитання 20

Чим пояснюється червоний колір сонця при його заході?

варіанти відповідей

Коли Сонце заходить, його промені проходять меншу товщу атмосфери і всі кольори заломлюються, крім червоних.

Коли Сонце заходить, його промені проходять більшу товщу атмосфери і всі кольори заломлюються, крім червоних.

Коли Сонце заходить, його промені проходять більшу товщу атмосфери і всі кольори відбиваються, крім червоних.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест