Відбивання та заломлення світла

Додано: 21 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Як називають зміну напрямку поширення світла в разі його проходження через межу поділу двох середовищ?

варіанти відповідей

відбивання світла

заломленням світла

поглинання світла

Запитання 2

Закони заломлення світла (закони Снелліуса)?

варіанти відповідей

Для двох даних середовищ відношення синуса кута падіння α до синуса кута заломлення γ є величиною незмінною

Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині

Чим більшою є оптична густина середовища, тим меншою є швидкість поширення світла в цьому середовищі

Запитання 3

Закінчіть речення: "Чим більшою є оптична густина середовища ..."

варіанти відповідей

тим швидкість поширення світла в цьому середовищі буде більшою

тим меншою є швидкість поширення світла в цьому середовищі

тим меншою є відстань поширення світла в цьому середовищі

Запитання 4

Як називається фізична величина, яка характеризує оптичну густину середовища і показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі?

варіанти відповідей

Абсолютним показником заломлення середовища

Відносним показником заломлення середовища

Абсолютним показником відбивання середовища

Запитання 5

Як називається явище, коли заломлення світла відсутнє, тобто світло повністю відбивається від межі поділу із середовищем меншої оптичної густини?

варіанти відповідей

Явище повного внутрішнього заломлення

Явище повного зовнішнього відбивання

Явище повного внутрішнього відбивання

Запитання 6

Закінчіть речення: "Найменший кут падіння, починаючи з якого вся світлова енергія повністю відбивається від межі поділу двох прозорих середовищ, називають ..."

варіанти відповідей

граничним кутом повного зовнішнього відбивання α0

граничним кутом повного відбивання α0

граничним кутом повного внутрішнього відбивання α0

Запитання 7

Як називаються гнучкі нитки, що проводять світло на основі повного внутрішнього відбивання?

варіанти відповідей

Світловоди

Діоди

Фотони

Кванти

Запитання 8

Яким є кут повного внутрішнього відбивання для межі поділу середовищ: алмаз (2,42) - лід (1,31), скло (1,52) - повітря?

варіанти відповідей

66⁰ і 28⁰

33⁰ і 28⁰

66⁰ і 41⁰

33⁰ і 41⁰

Запитання 9

Як називається лінія, уздовж якої поширюється потік світлової енергії?

варіанти відповідей

Світловий кут

Світловий пряма

Світловий промінь

Світловий квант

Запитання 10

Закон прямолінійного поширення світла?

варіанти відповідей

Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежно

В однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно

Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині

Запитання 11

Закон незалежного поширення світла?

варіанти відповідей

Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежно

Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині

В однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно

Запитання 12

Як називається явище, коли на межі поділу середовищ частина світлової енергії повертається в перше середовище?

варіанти відповідей

заломлення світла

поглинання світла

відбивання світла

Запитання 13

Закінчіть речення: "Відбивання світла є дзеркальним, якщо ..."

варіанти відповідей

паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню, після відбивання від поверхні поширюються в різних напрямках

паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається паралельним

Запитання 14

Закінчіть речення: "Відбивання світла є дифузним, якщо ..."

варіанти відповідей

паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню, після відбивання від поверхні поширюються в різних напрямках

паралельний пучок світлових променів, що падає на плоску поверхню, після відбивання від поверхні залишається паралельним

Запитання 15

Кут між падаючим і відбитим променями становить 110°. Чому дорівнює кут падіння?

варіанти відповідей

30°

110°

55°

70°

Запитання 16

Як називають плоску дзеркальну поверхню?

варіанти відповідей

Плоским дзеркалом

Сферичним дзеркалом

Плоска поверхня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест