1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Запобігання та протидія корупції

Додано: 14 березня 2020
Предмет: Правознавство, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

варіанти відповідей

органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України та ін.

Місцеве самоврядування

Поліція,місцеве самоврядування

Національне агентство з питань запобігання корупції,органи місцевого самоврядуваня

Запитання 2

Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

варіанти відповідей

Міністерство охорони здоров'я України

центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом

орган судової гілки влади

консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України

Запитання 3

Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

варіанти відповідей

Члени кабінету міністрів України

Судді

Народні депутати

Президент ЗЕ

Запитання 4

Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

варіанти відповідей

Депутати

Прокурори

Міські голови

Генеральний прокурор України або виконувач обов’язків Генерального прокурора України

Запитання 5

На який строк призначаються члени Національного агентства з питань запобігання корупції?

варіанти відповідей

5 років

2 роки

4 роки

Довічно

Запитання 6

Зазначте, що з наведеного належить до гарантій незалежності Національного агентства з питань запобігання корупції?

варіанти відповідей


Спеціальний статус Національного агентства


спеціальний статус Національного агентства з питань запобігання корупції

Усі варіанти правельні

Національного агентства з питань запобігання корупції

особливий порядок відбору, призначення та припинення повноважень членів

Запитання 7

Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

варіанти відповідей

Кабінетом міністрів України

Верховною радою України

Президентом України

Радою національної безпеки України

Запитання 8

Для якої з перелічених груп державних органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

варіанти відповідей

Районні державні адміністрації

Обласні ради

Обласні державні адміністрації

центральні органи виконавчої влади

Запитання 9

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

варіанти відповідей

Суддівська практика із спорту

Адвокатська діяльність

Аудиторська діяльність

професійна оціночна діяльність

Запитання 10

Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

варіанти відповідей

Протягом року

Протягом 2-х років крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень

Протягом 6 місяців

протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень

Запитання 11

Де найбільше корупції?

варіанти відповідей

В судах

В закладах освіти

В органах державної влади

У поліції

Запитання 12

Скільки відсотків українців вважають корупцію найсерйознішою проблемою?

варіанти відповідей

12%

48%

38%

61%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест