Застосування різних способів розкладання многочлена на множники

Додано: 20 березня 2022
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 54 рази
12 запитань
Запитання 1

Розкладіть на множники

6x2 – 6y2


варіанти відповідей

6(x2 – 2yx + y2)

6(x2 – yx + y2)

 (3x – 3y)(3x + 3y)

6(x – y)(x + y)

Запитання 2

Розв’яжіть рівняння

2x2 – 32 = 0


варіанти відповідей

–2 або 2

- 4

4

–4 або 4

Запитання 3

Розкладіть на множники

2+30х+45

варіанти відповідей

5(х-3)(х+3)

(5х+9)2

5(х-9)(х+9)

5(х+3)2

Запитання 4

Розкласти на множники вираз

64a2 - 49b4

варіанти відповідей

(8а - 7b2)2

(8a - 7b2 )(8a + 7b2 )

(7a2 - 8b)(7a2 + 8b)

(8a - 7b )(8a + 7b )

Запитання 5

Розкладіть на множники:

16х2у2 - 121

варіанти відповідей

(4ху-11)2

(8ху-11)(8ху+11)

(8ху-11)2

(4ху-11)(4ху+11)

Запитання 6

Розкладіть на множники

7x3 + 7x6


варіанти відповідей

7x3(1 + 2x + x2)

7x3(1 + x)(1 – x)

 7x3(1 – x)(1 + x + x2)

7x3(1 + x)(1 – x + x2)

Запитання 7

Подайте вираз у вигляді добутку многочленів.

Підказка: Погрупувати по два доданки. Винести у групках спільний множник за дужки . Винести спільну дужку за дужки.


5ab + 15ac + 5b + 15c

варіанти відповідей

5(a + 3c)(b + 5)

5(b+3c)(a+1)

5(b + 3c)(5a + 1)

5(b + a)(c + 5)

Запитання 8


Розклади на множники многочлен

2 - 24ху2 + 16у4

варіанти відповідей

(3х - 4у)2

(9х - 16у)2

(3х + 4у)2

(3х - 4у)4

(3х - 4у)(3х + 4у)

(3х - 4у2)2

Запитання 9

Розв'язати рівняння: x2-9x=0

Підказка: Винести х за дужки. Прирівняти кожну дужку до нуля.

варіанти відповідей

0;9

9

0

0;3

Запитання 10

64x3-1=

варіанти відповідей

(4x+1)(16x2-4x+1)

(4x-1)(16x2+4x+1)

(4x-1)(4x2+8x+1)

(32x-1)(64x2+32x+1)

Запитання 11

Розкладіть на множники: х2 + 4ху + 4у2 - 16

варіанти відповідей


(х + 2у - 4)(х + 2у + 4)

(х + 2у - 16)(х + 2у +16)

(х - 2у - 4)(х + 2у + 4)

 (х + 2у - 8)(х + 2у + 8)

Запитання 12

Роз′яжіть рівняння х3 - 5х2 - 4х + 20 = 0

варіанти відповідей

 -4; 4; 5

 -2; 2; 5

 5


-4; 5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест