8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Тест виконано: 333 рази
9 запитань
Запитання 1

Як зміниться кінетична енергія автомобіля, якщо швидкість його руху збільшиться у 2 рази? 

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 2 рази

Збільшиться у 4 рази

Зменшиться у 4 рази

Запитання 2

Як зміниться потенціальна енергія пружно деформованої пружини, якщо видовження пружини зменшити у 3 рази? 

варіанти відповідей

Збільшиться у 3 рази

Зменшиться у 3 рази

Збільшиться у 9 разів

Зменшиться у 9 разів

Запитання 3

 Повна механічна енергія тіла — це сума...

варіанти відповідей

його потенціальної енергії та внутрішньої енергії

 його потенціальної енергії та кінетичної енергії

 його кінетичної енергії та внутрішньої енергії. 

  його потенціальної енергії, кінетичної енергії та внутрішньої енергії. 

Запитання 4

 Коли футбольний м'яч, що котиться по полю, зменшує швидкість свого руху,...

варіанти відповідей

кінетична енергія м'яча перетворюється на потенціальну. 

 потенціальна енергія м'яча перетворюється на кінетичну. 

  кінетична енергія м'яча перетворюється на внутрішню

потенціальна енергія м'яча перетворюється на внутрішню. 

Запитання 5

Яке з наведених на рисунку тіл має найбільшу потенціальну енергію відносно Землі? 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Пластилінова кулька масою 40 г впала на стіл зі швидкістю 2 м/с. Визначте імпульс кульки.

варіанти відповідей

0,08 кг⋅м/с

80 кг⋅м/с

0,8 кг⋅м/с

800 кг⋅м/с

Запитання 7

Автомобіль рухається зі швидкістю 5 м/с. До якого значення має збільшитися швидкість руху автомобіля, щоб його кінетична енергія збільшилась у 4 рази? 

варіанти відповідей

6 м/с

10 м/с

20 м/с

25 м/с

Запитання 8

Тіло падає з висоти 5 м. Визначте, чому дорівнює швидкість тіла в момент падіння на поверхню Землі

варіанти відповідей

1 м/с

10 м/с

5 м/с

2 м/с

Запитання 9

Снаряд, який дістав під час пострілу із гармати початкову швидкість 300 м/с, летить вертикально вгору. На якій висоті над місцем пострілу його кінетична енергія дорівнюватиме потенціальній?


варіанти відповідей

50 м

25 м

250 м

2250 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест