Екологія 1-3

Додано: 21 грудня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 95 разів
13 запитань
Запитання 1

Оберіть правильне тверждення

варіанти відповідей

Екологія - наука про живі організми та їх взаємозв'язки між собою

Екологія - наука про живу та неживу природу

Екологія є наукою, яка вивчає взаємодію живих організмів між

собою та навколишнім середовищем.

Запитання 2

Завданнями екології є:

варіанти відповідей

дослідження впливу середовища існування на особливості будови і життєдіяльності організмів;

дослідження впливу людини на природні системи;

формування екологічного мислення;

порушення природних систем та біосфери;

прогнозування й оцінювання можливих наслідків для природного середовища від діяльності людини;

встановлення механізмів адаптації до життя організмів в умовах певного середовища;

Запитання 3

Галузями загальної екології є:

варіанти відповідей

аутекологія

демекологія

синекологія

екосистемологія

етологія

мікологія

глобальна екологія

Запитання 4

Спеціальна екологія вивчає:

варіанти відповідей

загальні проблеми екосистем різного рівня

дію окремих чинників на екосистеми, вона спрямована на розв’язання практичних питань.

екологію окремих систематичних чи екологічних груп організмів або конкретних типів екосистем

Запитання 5

Перечисліть методи екологічних досліджень

варіанти відповідей

спостереження

експеримент

порівняння


моніторинг

біоіндикація

ультразвукове дослідження

Запитання 6

Будь-який екологічний фактор має певні межі позитивного впливу на живі організми. Так звучить закон:

варіанти відповідей

Закон взаємокомпенсації

Закон оптимуму

Закон мінімуму Лібіха

Запитання 7

Закон мінімуму Лібіха звучить так:

варіанти відповідей

найбільш значущим для організму буде той фактор, який мінімально відхиляється від свого оптимального значення для цього організму

найбільш значущим для організму буде той фактор, який не відхиляється від свого оптимального значення для цього організму

найбільш значущим для організму буде той фактор, який максимально відхиляється від свого оптимального значення для цього організму

Запитання 8

Закон взаємокомпенсації екологічних факторів звучить так:

варіанти відповідей

відсутність або нестача деяких екологічних факторів може в певних межах компенсуватися іншими (аналогічними) факторами

відсутність або нестача деяких екологічних факторів ніколи не компенсується іншими (аналогічними) факторами

відсутність або нестача деяких екологічних факторів завжди компенсується іншими (аналогічними) факторами

Запитання 9

Термін «екологія» ввів :

варіанти відповідей

К.Лінней

Е.Геккель

Ч.Дарвін

С.Навашин

Запитання 10

Будь-які фактори, які можуть вплинути на живий організм або екологічну систему, у відповідь на дію яких організм або екосистема виробляє адаптацію?

варіанти відповідей

екологічні чинники

етологічні чинники

біологічні чинники

адаптаційні чинники

Запитання 11

До абіотичних чинників відносяться?

варіанти відповідей

склад грунту

осушення боліт

солоність води

вихлопні гази

температура повітря

паразитизм

виверження вулкану

Запитання 12

Здатність організмів витримувати несприятливі умови навколишнього середовища ?

варіанти відповідей

адаптація

біологічна стійкість

екологічна толерантність

загартовування

Запитання 13

Які існують види екологічних чинників?

варіанти відповідей

етологічні

абіогенні

біологічні

біогенні

адаптаційні

антропогенні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест