24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Завдання та методи екології

Додано: 16 грудня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 76 разів
10 запитань
Запитання 1

Оберіть правильне тверждення

варіанти відповідей

Екологія - наука про живі організми та їх взаємозв'язки між собою

Екологія - наука про живу та неживу природу

Екологія є наукою, яка вивчає взаємодію живих організмів між

собою та навколишнім середовищем.

Запитання 2

Оберіть науки, з якими тісно співпрацює екологія

варіанти відповідей

георгафія

біологія

хімія

фізика

математика

Запитання 3

Завданнями екології є:

варіанти відповідей

дослідження впливу середовища існування на особливості будови

і життєдіяльності організмів

дослідження впливу людини на природні системи

формування екологічного мислення та розвиток екологічної куль-

тури в населення

відновлення порушених природних систем та збереження еталон-

них ділянок біосфери;

прогнозування й оцінювання можливих наслідків для природного

середовища від діяльності людини;

встановлення механізмів адаптації до життя організмів в умовах

певного середовища;

Запитання 4

Галузями загальної екології є:

варіанти відповідей

аутекологія

демекологія

синекологія

екосистемологія

етологія

мікологія

глобальна екологія та ноосферологія

Запитання 5

Спеціальна екологія вивчає:

варіанти відповідей

загальні проблеми екосистем різного рівня

дію окремих чинників на екосистеми, вона спрямована на розв’язання практичних питань.

екологію окремих систематичних чи екологічних груп організмів або конкретних типів екосистем

Запитання 6

Перечисліть методи екологічних досліджень

варіанти відповідей

спостереження

експеримент

порівняння


статистика

моніторинг

біоіндикація

рентгеноструктурний аналіз

ізоферментний аналіз

Запитання 7

Будь-який екологічний фактор має певні межі позитивного впливу на живі організми. Так звучить закон:

варіанти відповідей

Закон взаємокомпенсації

Закон оптимуму

Закон мінімуму Лібіха

Запитання 8

Закон мінімуму Лібіха звучить так:

варіанти відповідей

найбільш значущим для організму буде той фактор, який мінімально відхиляється від свого оптимального значення для цього організму

найбільш значущим для організму буде той фактор, який не відхиляється від свого оптимального значення для цього організму

найбільш значущим для організму буде той фактор, який максимально відхиляється від свого оптимального значення для цього організму

Запитання 9

Закон взаємокомпенсації екологічних факторів звучить так:

варіанти відповідей

відсутність або нестача деяких екологічних факторів може в певних межах компенсуватися іншими (аналогічними) факторами

відсутність або нестача деяких екологічних факторів ніколи не компенсується іншими (аналогічними) факторами

відсутність або нестача деяких екологічних факторів завжди компенсується іншими (аналогічними) факторами

Запитання 10

Термін «екологія» ввів :

варіанти відповідей

К.Лінней

Е.Геккель

Ч.Дарвін

С.Навашин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест