Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Займенник

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 1053 рази
33 запитання
Запитання 1

 Займенник – це частина мови, яка

варіанти відповідей

означає предметність і відповідає на питання хто? що? 

означає число, кількість, порядок предметів під час підрахунку 

 вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх. 

означає ознаку предмета й відповідає на питання який? кого? 

означає предметність та її ознаку й число

Запитання 2

За граматичними ознаками займенники поділяють на такі розряди:

варіанти відповідей

особові, неозначені, питально-відносні 

узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові 

узагальнено-предметні, узагальнено-якісні, узагальнено-кількісні 

особові, неозначені, присвійні 

узагальнено-предметні, питально-відносні, особові

Запитання 3

За значенням займенники поділяють на

варіанти відповідей

9 розрядів 

7 розрядів 

5 розрядів

8 розрядів 

3 розряди

Запитання 4

Усі слова є займенниками в рядку

варіанти відповідей

батьків, ясен, тямущий, будній 

ніде, абияк, навіщо, куди-небудь 

самий, кожен, деякий, інший 

 ніхто, лише, так, тільки 

себе, їх, його, ні, тоді

Запитання 5

У фразеологізмах якого рядка вживаються займенники

варіанти відповідей

коли не тепер, а в четвер; одним рипом; де не посієш, там вродить; вгору нема коли глянути 

брати в свої руки; ніяким калачем не заманити; 

як той реп’ях до кожуха; не таких бачили 

баба надвоє ворожила; більше вже нікуди; 

ні сват ні брат; нога ніколи не буде 

бий його трясця, щоб тебе понесло по нетрях та по болотах; валитися від вітру; 

передати куті 

курки ніде випустити; ані слихом слихати, ані і вічі не видати; як осина на вітрі; 

бий тебе лиха година

Запитання 6

Неправильні форми займенників ужито в рядку

варіанти відповідей

при нім, нашому, ні з чим, ні перед ким 

 свойого, цеї, їхнєму, на їми 

котрогось, чиєму, казна від чого, абиякому 

 жоднім, чиєго, казна-скільки, всяким 

мойому, цього, всіх, чийому

Запитання 7

Усі займенники особові в рядку

варіанти відповідей

вашого, самою, тобою, нас 

цій, ти, собі, твого 

чиє, ні з ким, мене, він 

мені, зі мною, на ньому, з ним 

вас, її, скількох, нам

Запитання 8

 Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

оцей, твій, мій, його 

твій, мій, наш, його 

чиїх, твоїх, моїх, ваших 

нашим, вашого, їхнім, такий 

який, твій, вашого, наш

Запитання 9

Усі займенники означальні в рядку

варіанти відповідей

весь, самий, кожен, жодний 

 інший, моєї, нашим, котрий 

самий, який, чий, себе 

всякого, жодний, нас, твій 

нічий, ніякий, всякий, інший

Запитання 10

Усі займенники питально-відносні в рядку

варіанти відповідей

хто, що, який, чий

мій, твій, котрий, скільки 

 ваш, нам, який, чий 

дещо, хтось, чий, котрий 

дещо, хто-небудь, чий, який

Запитання 11

Усі займенники заперечні в рядку

варіанти відповідей

він, вона, ніхто, ніякий 

нікого, нічим, ніякого, нічиїм 

хто, що, який, ніякий

ніщо, ніякий, нічий, такий 

ніхто, ніщо, абихто, абиякий

Запитання 12

Усі займенники вказівні в рядку

варіанти відповідей

всякий, оцей, кожний, себе

ніхто, ніщо, жоден, отой

отой, цей, такий, остільки 

тому, цих, такої, сіх

той, мій, ивій, ваш

Запитання 13

Усі займенники неозначені в рядку

варіанти відповідей

деякий, що-небудь, будь-хто, мій

дещо, хтось, хто-небудь, будь-що 

дехто, будь-який, її, абищо 

щось, абихто, свого, абиякий 

якийсь, хтозна-що, що, його

Запитання 14

Усі займенники пишуться разом у рядку

варіанти відповідей

ні/хто, ані/який, аби/що, чий/сь

казна/чий, будь/хто, хто/зна/скільки, де/в/чому 

чий/небудь, ні/з/чим, хто/небудь, до/будь/кого 

казна/скільки, аби/якого, що/сь, ні/хто 

аби/який, котрий/сь, який/небудь, невідь/чий

Запитання 15

Усі займенники пишуться через дефіс у рядку 

варіанти відповідей

де/котрий, ні/котрий, аби/який, ні/за/яких 

де/з/чим, ні/що, аби/чий, ні/з/яким 

невідь/що, хтозна/який, будь/який 

 ні/в/кого, будь/з/чим, казна/хто, ні/що 

ні/чому, де/сь, де/хто, будь/який

Запитання 16

Усі займенники пишуться окремо в рядку

варіанти відповідей

де/в/кого, хтозна/в/який, ні/до/кого, невідь/від/чого 

 казна/котрий, хтозна/чйй, скільки/небудь, який/сь 

будь/скільки, де/чий, котрий/небудь, аби/хто 

аби/в/кого, що/небудь, хто/небудь, невідь/у/кого 

будь/у/кого, аби/в/чому, де/інде, аби/в/якому

Запитання 17

 В якому рядку допущено помилку в написанні займенників

варіанти відповідей

невідь-скільки, будь у кого, хтозна в якому, аби в чиєму 

хто зна що, аби-який, нівщо, казна чий 

ні з кого, казна-котрий, де з чого, абискільки 

хто-небудь, деякий, щось, абихто 

невідь-який, невідь-що, казна-хто, якийсь

Запитання 18

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

чого/небудь, аби/когось, де/хто, що/сь 

 хтозна/що, ні/чим, будь/хто, ні/що 

будь/який, хтозна/чому, ні/чийого, що/небудь 

казна/хто, бозна/кому, будь/хто

де/кому, аби/якому, будь/у/кого, хтозна/з/ким

Запитання 19

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

аби/хто, який/небудь, де/інде, ні/перед/ким 

де/якому, який/сь, чого/небудь, де/кого

якого/небудь, хтозна/кому, будь/якого, бозна/що 

казна/чим, аби/чому, ні/з/ким, ні/перед/ким 

ні/якому, що/небудь, будь/з/ким, що/сь

Запитання 20

 В якому.рядку вжито присвійні займенники

варіанти відповідей

нічим, якісь, чийого, тебе 

собі, нею, якихось, дехто 

на моїм, їхній, нашою, свого

той, наш, ваш, її 

твій, його, весь, всякий

Запитання 21

 Вказівні займенники вжито в рядку

варіанти відповідей

весь, його, я, ні в чому 

 тому, цією, на цім, стількох 

 вас, нікому, хтозна-чому, всіх 

сам, самий, стільки, отой 

оцей, отакого, їхній, хтось

Запитання 22

Означальними є займенники в рядку

варіанти відповідей

якимсь, нікотрий, будь-хто, чиїми 

у нього, вони, на собі, тією 

 сам, усякого, іншому, всіма 

нічий, кожний, жодного, кожнім 

увесь, усякого, їхнього, абищо

Запитання 23

В якому рядку вжито неозначені займенники

варіанти відповідей

невідь-скільки, аби в якому, казна-хто, щось 

 на нас, ні в чому, ними, всьому 

на моїм, всім, у неї, кожного 

казна-що, самий, невідь-хто, хто-завгодно

весь, нікотрий, абихто, дещо

Запитання 24

 Заперечні займенники подано в рядку

варіанти відповідей

ніким, ні в що, нічийого, нікотрому 

чогось, дечим, на якімсь, казна-ким 

скільки, котра, до когось, тобі 

ніякий, деякий, ніщо, ніхто 

нічий, ністільки, хтось, ніскільки

Запитання 25

Відносно-питальні займенники вжито в рядку

варіанти відповідей

нас, вами, котрийсь, будь у кого 

деякий, без них, твоєму, її 

котрому, чиїх, кого, який 

їх, що, якого?, чому? 

сам, кому, що, який

Запитання 26

В якому рядку подано особові займенники

варіанти відповідей

собою, скільком, абиякий, де в чому 

вона, йому, мене, їх 

на чиїх, нічому, будь-що, ніхто 

я, його, свій, її 

мене, нас, кожний, їхній

Запитання 27

В якому рядку допущено помилки в наголошенні займенників

варіанти відповідей

у дéкількох, без мéне, нікóму, для чóго 

 сами́й, на томý, у менé, про тебé 

у собí, тебé, нíчого, декількомá 

у сóбі, нічóго, сáмий, сами́й 

йогó, ї́хній, дéчим, скíльки

Запитання 28

 Особовий займенник в орудному відмінку вжито в реченні

Текст і завдання до нього.

1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг. 3. Тимофій в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий, невеличкий золотистий плід. 4. Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння пристають дрібні насінинки.

5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева і зілля пощипують його руки росою, накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника, оглядає свою дідизну, а потім і всю землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається ло чогось.

варіанти відповідей

1

3

5

7

8

Запитання 29

Присвійний займенник в орудному відмінку вжито в реченні

Текст і завдання до нього.

1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг. 3. Тимофій в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий, невеличкий золотистий плід. 4. Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння пристають дрібні насінинки.

5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева і зілля пощипують його руки росою, накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника, оглядає свою дідизну, а потім і всю землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається ло чогось.

варіанти відповідей

1

3

5

6

7

Запитання 30

Означальний займенник у родовому відмінку вжито в реченні

Текст і завдання до нього.

1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг. 3. Тимофій в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий, невеличкий золотистий плід. 4. Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння пристають дрібні насінинки.

5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева і зілля пощипують його руки росою, накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника, оглядає свою дідизну, а потім і всю землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається ло чогось.

варіанти відповідей

2

4

5

6

8

Запитання 31

Неозначений займенник у родовому відмінку вжито в реченні

Текст і завдання до нього.

1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг. 3. Тимофій в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий, невеличкий золотистий плід. 4. Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння пристають дрібні насінинки.

5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева і зілля пощипують його руки росою, накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника, оглядає свою дідизну, а потім і всю землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається ло чогось.

варіанти відповідей

1, 2

2, 3

3, 4

5, 6

6, 8

Запитання 32

Займенники виконують синтаксичну функцію означення в реченнях

 Текст і завдання до нього.

1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг. 3. Тимофій в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий, невеличкий золотистий плід. 4. Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння пристають дрібні насінинки.

5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева і зілля пощипують його руки росою, накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника, оглядає свою дідизну, а потім і всю землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається ло чогось.

варіанти відповідей

1, 2, 3,4

2, 3, 4, 5

2, 3,6,7

2, 3, 7, 8

3, 4, 7, 8

Запитання 33

Займенники виконують функцію додатка в реченнях

 Текст і завдання до нього.1. Знову затихає подвір’я, знову падають на землю грушки. 2. Ось одна підкотилася до самих ніг. 3. Тимофій в задумі нахиляється над нею, витирає її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий, невеличкий золотистий плід. 4. Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння пристають дрібні насінинки.

5. Тиша, задума і місячне сяйво облягають чоловіка. 6. Він бережно ставить біля брами кроковку, для чогось перелазить парканчик, що веде в садок та на город. 7. Дерева і зілля пощипують його руки росою, накривають своїми тінями. 8. Зупинившись біля великого соняшника, оглядає свою дідизну, а потім і всю землю, що дрімає в місячному мареві і навіть крізь сон дослухається ло чогось.

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4

3, 4, 5, 6

1, 2, 4, 6

3, 4, 6, 8

5, 6, 7, 8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест