Займенник

Додано: 30 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 275 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому всі слова — займенники

варіанти відповідей

він, все, вже, її, стільки


його, себе, хто, що


свій, себе, сім, отой

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому всі слова — питально-відносні займенники

варіанти відповідей

кого, деякий, ніхто, чим


скількох, ким, якого, чому


цей, отой, дещо, хтось

Запитання 3

Займенники хто, що, який, чий, котрий є відносними, коли вони

варіанти відповідей

вживаються для утворення питальних речень

вживаються для зв’язку частин складного речення


вказують на різні відношення у реченні

Запитання 4

Укажіть, у якому з речень – питальний займенник

варіанти відповідей

Який сьогодні чудовий день.

Які цукерки ти любиш.

Не спитав, яка зупинка.

Запитання 5

Укажіть розряд за значенням займенника ХТО у реченні

"Хто написав цей твір?"

варіанти відповідей

питальний


відносний


особовий

Запитання 6

Скільки займенників у поданому уривку?

"Я жду тебе на перехресті днів, перед порогом радості своєї.

І не питай ти нас, своїх дітей, про відданість Вкраїні й слову..."

варіанти відповідей

5

6

7

Запитання 7

Визначте, яким членом речення є займенник

"Гречана каша хвалилась, ніби вона з медом родилась."

варіанти відповідей

додаток

означення

підмет

Запитання 8

Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник

варіанти відповідей

особовий

зворотній

заперечний

Запитання 9

Визначити речення, у якому є займенники

варіанти відповідей

3 малого джерела велика річка починається

Цибуля від семи недуг лікує

Умій їздити, умій і доглядати

Кожний собі щастя кує

Запитання 10

Визначити речення, у якому немає займенників

варіанти відповідей

У всякім подвір'ї — свої повір'я

Хвилина годину береже

Хороший товар сам себе хвалить

За добру справу всі люди беруться 

Запитання 11

Питальні займенники наведені в рядку

варіанти відповідей

Хто?; що?; який?; чий?; котрий?; скільки?

хто, що, який, чий, котрий, скільки.

Запитання 12

У котрому рядку всі займенники належать до відносних-питальних?

варіанти відповідей

кого, чий, що, котрий, який

його, її, ним, хто, що, нікотрий

вас, них, абичий, якогось, ніким

свій, мій, всякий, тій, наш

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест