Займенник як частина мови

Додано: 29 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 929 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте рядок, у якому всі займенники особові:

варіанти відповідей

ми, вам, собі, мені

мною, твій, вони, її

наші, їм, йому, ти

вона, його, нам, ви

весь, вас, тебе, мною

Запитання 2

Позначте рядок, у якому всі займенники заперечні:

варіанти відповідей

якийсь, нічий, котрий

ніякий, комусь, ніскільки

всякий, ніякий, жодний

ніщо, стільки, кожний

ніхто, нікому, нікотрий

Запитання 3

Позначте рядок, у якому всі займенники вказівні:

варіанти відповідей

нам, всяким, весь

ота, тому, кожний

цьому, той, стільки

такий, всякий, цей

цими, собі, таким

Запитання 4

Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс

варіанти відповідей

казна/скільки, будь/що, де/кому

будь/яке, хтозна/скільки, що/небудь

будь/чий, ні/котрий, бозна/хто

будь/хто, ні/з/ким, кому/сь

хто/небудь, аби/який, який/небудь

Запитання 5

Позначте, який займенник НЕ має форми називного відмінка:

варіанти відповідей

комусь

всім

мене

себе

кожному

Запитання 6

Позначте рядок, у якому всі займенники присвійні:

варіанти відповідей

свого, собі, ваші, свої

мої, свій, їхній, їм

їй, мій, твоя, наші

їхні, ваших, нам, її

моєму, наш, вашим, його

Запитання 7

Позначте рядок, у якому всі займенники означальні:

варіанти відповідей

самий, такий, деякий

інший, кожен, котрий

свій, казна-який, їхній

всякий, сам, кожний

чий, якийсь, скільки

Запитання 8

Позначте рядок, у якому всі займенники неозначені:

варіанти відповідей

абихто, який-небудь, дехто

хтось, ніякий, абичий

казна-хто, такий, щось

хто-небудь, будь-що, кожен

всякий, будь-який, деякий

Запитання 9

Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом:

варіанти відповідей

ні/на/чому, аби/який, ні/у/кого

що/небудь, ні/з/ким, ні/чий

бозна/що, ні/який, аби/що

аби/хто, ні/скільки, де/який

будь/з/ким, будь/чий, чий/сь

Запитання 10

Виберіть займенник, у якого при відмінюванні з'являється н:

варіанти відповідей

моя

свій

кожен

той

вони

Запитання 11

Позначте рядок, у якому всі займенники написано правильно:

варіанти відповідей

ніскільки, де-який, комусь

абиякий, який-небудь, ніхто

казнаскільки, що-небудь, нікотрий

дечому, будь яке, чийсь

ні у кого, ніякий, нізким

Запитання 12

Позначте рядок, у якому всі займенники написано правильно:

варіанти відповідей

бозна-що, нікому, ні з чим

ніколи, нінаякому, щось

собою, кимось, ані-кому

казна хто, що-то, ні в що

ані-що, деякий, будь з ким

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест