25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією

Тест виконано: 25 разів
9 запитань
Запитання 1

"Зеленою" хімією називають:

варіанти відповідей

Вживання в іжу продуктівхарчування, створених із зелених рослин 

Технологічні процеси одержання органічних сполук 

Науковий напрямок з удосконалення хімічних процесів для зменшення негативного впливу на довкілля

Впровадження технології процесу фотосинтезу у виробництво

Запитання 2

Оберіть принцип, який не належать до принципів "зеленої" хімії

варіанти відповідей

Хімічний продукт має бути біорозкладним

Хімічний продукт має бути ефективним, але малотоксичним

Впровадження у виробництво процесів із використанням тільки природних речовин 

Краще попередити утворення відходів , ніж потім їх переробляти

Запитання 3

Для кількісної оцінки хімічних виробництв існує дві основні характеристики: Е-фактор і атомна ефективність.

Величина Е-фактора ("зелений" фактор) визначається як відношення маси всіх побічних продуктів (які формально є відходами виробництва) до маси цільового продукту. Таким чином, розрахунок значення Е-фактора для процесу дозволяє оцінити ступінь використання сировини і кількість відходів, що утворюються.

Оберіть виробництво, яке за значенням Е-фактора є менш "зеленим".


варіанти відповідей

Нафтопереробка (Е-фактор = 0,1)

Основний хімічний синтез (Е-фактор = 1-5)

Тонкий хімічний синтез (Е-фактор = 5-10)

Фармацевтичний синтез (Е-фактор = 25-100)

Запитання 4

Для кількісної оцінки хімічних виробництв існують дві основні характеристики: Е-фактор і атомна ефективність.

Атомну ефективність розраховують як відношення молярної маси цільового продукту до суми молярних мас всіх інших продуктів з урахуванням коефіцієнтів в рівнянні хімічної реакції.

Для реакції гідратації етену C2H4 + H2O = C2H5OH атомна ефективність дорівнює (у %):

варіанти відповідей

75

100

80

50

Запитання 5

Оберіть варінт, який не належить до завдань "зеленої" хімії.

варіанти відповідей

Розробка нових екологічно безпечних способів одержання речовин

Відмова від каталітичних процесів

Введення нанотехнологій щодо тонкого хімічного синтезу

Максимальне зменшення виходу побічних продуктів реакцій 

Запитання 6

Які з перерахованих ресурсів і джерел енергії відносяться до поновлюваних?

Сонячна енергія, вугілля, природний газ, геотермальна енергія, енергія вітру, біомаса, нафту.варіанти відповідей

сонячна енергія, біомаса, нафта, природний газ

біомаса, сонячна енергія, нафта, енергія вітру

енергія вітру, сонячна енергія, біомаса, геотермальна енергія

сонячна енергія, геотермальна енергія, нафта, енергія вітру

енергія вітру, біомаса, природний газ, сонячна енергія

Запитання 7

Тариф, за яким здійснюється закупка природної електроенергії державою називають:

варіанти відповідей

зеленим

ефективним

природним

стандартним

Запитання 8

3. Внаслідок спалювання горючих копалин в атмосферу потрапляє значна кількість вуглекис­лого газу. Це має негативні екологічні наслідки, зокрема парниковий ефект.

Обчисліть, який об'єм карбон(ІV) оксиду по­трапить в атмосферу при спалюванні 100 м3 при­родного газу, якщо його склад такий: метан — 97,7 %, етан — 0,2 %, про­пан — 0,1 %, сірководень - 2 % (за об'ємом).

варіанти відповідей

200

197

204

100

Запитання 9

Для підвищення октанового числа і детонаційної стійкості до бензину додають антидетонаційні присадки. Головною складовою їх є тетраетилсвинець (ТЕС). При згорянні бензину шкідливий для живого Плюмбум викидається в атмосферу.

Автомобіль за період своєї роботи проходить 200 000 км. Одного літра бензину вистачає на 15 км шляху. Яка маса Плюмбуму (у грамах) потрапить у довкілля протягом усього періоду роботи авто­мобіля, якщо вміст ТЕС у 1 л бензину стано­вить 0,8 г?

варіанти відповідей

10500

8000

10667

1638

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест