Зміна агрегатних станів речовини.

Додано: 28 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Коли речовина переходить з одного агрегатного стану в інший, змінюється:

варіанти відповідей

маса молекул

розмір молекул

характер руху та взаємодії молекул

склад молекул

Запитання 2

Як називається процес переходу речовини з твердого стану в рідкий?варіанти відповідей

 Пароутворення

Конденсація

Кристалізація

Плавлення

Сублімація

Запитання 3

Алюміній масою 5 кг взято за температури 27 0С. За якою формулою обчислюється кількість теплоти, яку треба затратити, щоб розплавити всю масу алюмінія?

варіанти відповідей

Q=λm

Q=qm

Q=cmΔt+λm

Q=rm

Запитання 4

Чи випаровується вода у відкритій посудині при 0о С?

варіанти відповідей

Випаровується. Випаровування відбувається при будь-якій температурі.

 Не випаровується, тому що при 0о С вода затвердіє.


Не випаровується. Утворення парі відбувається при кипінні рідин

Запитання 5

Під час кипіння температура рідини ….

 

варіанти відповідей

 не міняється

збільшується

 зменшується.

Запитання 6

Користуючись поданим графіком залежності температури

речовини (нафталін) від часу, дайте відповіді на запитання: якому тепловому процесу відповідає: а) ділянка ВС графіка; б) ділянка СD графіка?

варіанти відповідей

а) плавлення; б) нагрівання

а) нагрівання ; б) плавлення

а) кристалізація; б) нагрівання

а) нагрівання ; б) кристалізація

Запитання 7

Під час конденсації температура рідини

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 8

Золото плавиться при температурі 1065 °С. В якому стані воно знаходиться при температурі 1065,1 °С? 

варіанти відповідей

В твердому стані

Частину золота в твердому стані, частина в рідкому

В рідкому стані

Запитання 9

Порахуйте, яка кількість тепла необхідна, щоб перетворити 2 кг снігу за температури -30 oС на воду температурою 0oС.


варіанти відповідей

664 000 Дж

126 000 Дж

790 000 Дж

252 000 Дж

Запитання 10

Скільки міді, взятої при температурі плавлення, можна розплавити, передавши їй кількість теплоти 213 кДж? 


варіанти відповідей

0.59 кг

1 кг

5 кг

2 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест