Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

9 запитань
Запитання 1

Оберіть зображення, на якому люди раціонально використовують та відновлюють лісові ресурси

варіанти відповідей
Запитання 2

На якому фото, люди завдають найменше шкоди навколишньому середовищу

варіанти відповідей
Запитання 3

Визначте зображення, на яких людина використовує площі земель для задоволення своїх потреб, свого побуту та галузей господарства.

варіанти відповідей
Запитання 4

Оберіть зображення, на яких показано забруднення атмосферного повітря внаслідок людської діяльності

варіанти відповідей
Запитання 5

До джерел забруднення навколишнього середовища НЕ належать

варіанти відповідей

Степові пожежі

Сміттєзвалища

Очисні споруди

Запитання 6

Виникнення глобальних екологічних проблем зумовлено передусім нехтуванням людством такої закономірності розвитку географічної оболонки, як:

варіанти відповідей

ритмічність

висотна поясність

цілісність

широтна зональність

Запитання 7

Екологічна проблема - це...

варіанти відповідей

повені, землетруси до яких люди не готові ,і від яких страждають

природні стихійні явища на планеті Земля

будь-яке втручання людини в природу

порушення стану природного середовища під впливом різних чинників

Запитання 8

Охорона природного середовища - ....

варіанти відповідей


заходи, спрямовані на його підтримку і відновлення


заходи, спрямовані на його збереження та відновлення

заходи, спрямовані на забезпечення його стабільності і розвитку

Запитання 9

Які складові змінює людини в географічній оболонці під час свого втручання?

варіанти відповідей

 Літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера

 Літосфера, річки, повітря, біосфера

 Літосфера, гідросфера, атмосфера, грунт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест