Змінний струм

Додано: 11 грудня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
19 запитань
Запитання 1

Як називається електричний струм, сила якого змінюється за гармонічним законом?

варіанти відповідей

 постійний електричний струм

змінний електричний струм

Запитання 2

Де виникають вільні електромагнітні коливання?

варіанти відповідей

 В котушці

В конденсаторі

В коливальному контурі

Запитання 3

За якою з наведених формул можна розрахувати період власних електромагнітних коливань у коливальному контурі? 

варіанти відповідей

 T=2π√L/C

T=1/2π√LC

T=2π√LC

T=√LC/2π

Запитання 4

За наведеним на рисунку графіком коливань напруги на обкладках конденсатора коливального контуру визначте амплітуду, період і частоту коливань струму в цьому контурі.

варіанти відповідей

Umax=20 В; T=60 мкс; ν=125 кГц

 Umax=120 В; T=40 мкс; ν=25 кГц

Umax=120 В; T=60 мкс; ν=25 кГц

Umax=20 В; T=40 мкс; ν=125 кГц

Запитання 5

Електричний струм змінюється за законом і=1,5sin100πt. Визначте амплітудне значення струму. 

варіанти відповідей

10 А

1,5 А

15А

20 А

Запитання 6

За графіком визначити амплітудне та діюче значення напруги

варіанти відповідей

 0 В, 120 В

220 В, 311 В

308 В, -308 В

120 В, 85 В

Запитання 7

За якою з наведених формул можна розрахувати діюче значення сили змінного струму?


варіанти відповідей
Запитання 8

Від чого залежить реактивний опір?

варіанти відповідей

  Ємності конденсатора

 сили струму

ндуктивності котушки

 Опору провідників

Запитання 9

Чому дорівнює індуктивний опір котушки з індуктивністю 0,5 Гн за частоти 50 Гц?

варіанти відповідей

314 Ом

 122 Ом

256 Ом

157 Ом

Запитання 10

Оберіть вірне продовження твердження:

"В елементах електричного кола, що мають тільки активний опір, коливання сили струму і напруги ... "

варіанти відповідей

 збігаються за фазою

протилежні за фазою

відсутні

завжди мають однакову амплітуду

Запитання 11

Величина, яка математично обчислюється, як різниця між індуктивним опором провідника та ємнісним опором провідника - це ...

варіанти відповідей

Активний опір

Фазний опір

Повний опір кола

 Реактивний опір

Запитання 12

Як зміниться період вільних електромагнітних коливань, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази а індуктивність котушки зменшити в 16 разів?

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази

 Зменшиться в 2 рази

Збільшиться в 2 рази

 Зменшиться в 4 рази

Запитання 13

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює частота коливань?

варіанти відповідей

 10−7 1/с

2∙106 1/с

4π∙106 1/с

 4π 1/с

Запитання 14

У скільки разів значення діючої сили струму Iд менше за максимальне Imax у колах зі змінним струмом?

варіанти відповідей

 √2

√3

 2

3

Запитання 15

Знайти індуктивність котушки, якщо амплітуда змінної напруги на її кінцях дорівнює 100 В, а амплітуда струму в ній дорівнює 15А і частота струму 50 Гц. Активним опором можна знехтувати.

варіанти відповідей

0,21Гн 

0,021Гн 

1,042Гн 

1,42Гн 

Запитання 16

Електричний струм змінюється за законом і=1,5sin100πt. Визначте циклічну частоту  

варіанти відповідей

10π

100π

1,5π

15π

Запитання 17

Розрізняють три види опорів змінному струмові, а саме

варіанти відповідей

повний

загальний

активний 

реактивний ємнісний

реактивний індуктивний 

індукційно - ємнісний

реактивний резонансний

Запитання 18

Контур складається з котушки індуктивністю 2 Гн, опору 17 Ом і конденсатора ємністю 0,01 мФ. Який загальний опір кола при частоті 50 Гц?.

варіанти відповідей

0,374 Ом

3.74 Ом

37.4 Ом

374 Ом

Запитання 19

При якій частоті змінного струму індуктивний опір провідника з індуктивністю 0,2 Гн дорівнює 200 Ом?

варіанти відповідей

159.2

1.592

15.92

1592

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест