Змінний струм. Трансформатор

Додано: 24 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Що являє собою змінний електричний струм?

варіанти відповідей


Вільні електромагнітні коливання 

Вимушені механічні коливання   

 Вимушені електромагнітні коливання

 Автоколивання

Запитання 2

Від чого залежить максимальне значення змінної ЕРС?

варіанти відповідей

 кутової швидкості обертання рамки

площі рамки

кількості витків у рамці


магнітного потоку

опору рамки

Запитання 3

Елемент електричного кола має … , якщо під час проходження в цьому елементі струму частина електричної енергії витрачається на нагрівання.

варіанти відповідей

реактивний опір   

активний опір    

індуктивний опір

 ємнісний опір

Запитання 4

"В елементах електричного кола, що мають тільки активний опір, коливання сили струму і напруги ... "

варіанти відповідей


збігаються за фазою


відсутні

 протилежні за фазою

коливання напруги випереджає коливання сили струму

Запитання 5

За якою з наведених формул можна розрахувати діюче значення сили змінного струму?

варіанти відповідей

Imax√2

Imax/√2

Imax/2

2Imax

Запитання 6

Як прийнято позначати індуктивний опір провідника?

варіанти відповідей

XL

XC

RL

RC

Запитання 7

За графіком визначити амплітудне та діюче значення напруги

варіанти відповідей

 308 В, 220 В

0 В, 220 В

308 В, -308 В

 220 В, 308 В

Запитання 8

В основі роботи яких приладів лежить явище електромагнітної індукції ?

варіанти відповідей

електромагніту

трансформатора

електродвигуна

генератора змінного струму

Запитання 9

Чому осердя трансформатора роблять не суцільним,а виготовляють з окремих ізольованих сталевих пластин?

варіанти відповідей

щоб зменшити нагрівання осердя струмами Фуко

щоб послабити магнітне поле

щоб зменшити вібрацію осердя

щоб зменшити масу трансформатора

Запитання 10

Ротор генератора має 10 пар магнітних полюсів. Частота обертання ротора генератора 5 об/с. Визначте частоту струму,яку виробляє генератор.

варіанти відповідей

5 Гц

50 Гц

500 Гц

5 кГц

Запитання 11

Під час резонансу в колі змінного струму зростає

варіанти відповідей

амплітуда напруги

амплітуда сили струму

амплітуда опору кола

амплітуда напруги і опору

Запитання 12

Винахідником трансформатора є...

варіанти відповідей

А.Ампер

І Усагін

П. Яблочков

Г.Герц

Запитання 13

Змінним струмом називають струм в якому

варіанти відповідей

періодично змінюється значення струму

періодично змінюється напрямок струму

періодично змінюється значення і напрямок струму

періодично змінюється амплітудне значення струму

Запитання 14

Призначення силових трансформаторів

варіанти відповідей

для перетворення струму в змінний струм іншої напруги (при незмінній частоті).

для перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги (при незмінній частоті).

для зміни або пониження струму однієї напруги в другу, нижчу

для підвищення сили струму напруги постійної частоти

Запитання 15

Для чого масло в силовому трансформаторі

варіанти відповідей

Для гасіння дуги

Для ізоляції обмоток

Для створення газоутворення

Для охолодження обмоток

Запитання 16

Яких видів охолодження силових трансформаторів не існує

варіанти відповідей

Вакумне охолодження

Повітряне охолодження

Масляне озолодження

Природнє охолодження

Газове охолодження

Запитання 17

Коефіцієнт трансформації силового трансформатора це

варіанти відповідей

Відношення первинної напруги до вторинної

Відношення кількісті перетворенної напруги до кількості струму

Відношення первинного струму до вторинного

Відношення кількості вітків первинної обмотки до кількості вітків вторинної обмотки

Запитання 18

 Трансформатор знижує напругу від 220 до 12 В. Який його коефіцієнт трансформації?

варіанти відповідей

232

208

18,33

0,055

Запитання 19

Як змінюється сила струму в первинній обмотці трансформатора при збільшенні сили струму у вторинному колі?

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Відповідь залежить від типу трансформатора

Запитання 20

Трансформатор, первинна обмотка якого містить 100 витків, а вторинна – 250 витків, працює в режимі холостого ходу. Під якою напругою перебуває первинна обмотка, якщо напруга на клемах вторинної обмотки дорівнює 500 В?

варіанти відповідей

100 В

200 В

220 В

250 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест