18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ЗНО. Гриби. Лишайники.

Додано: 19 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 31 раз
30 запитань
Запитання 1

Основним способом живлення грибів є:

варіанти відповідей

1. Осмотрофний.

2. Фототрофний.

3. Хемотрофний.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 2

 Яка із цих особливостей будови та процесів життєдіяльності грибів робить їх подібними до рослин:

варіанти відповідей

1. Мають необмежений ріст.

2. Здатні запасати глікоген.

3. До складу клітинних стінок входить хітин.

4. Мають секреторні міхурці – везикули.

Запитання 3

 Органічні речовини мають великі за розміром молекули. Яким чином гриби поглинають їх через свої досить щільні клітинні стінки:

варіанти відповідей

1. Вони можуть широко відкривати пори у клітинних стінках.

2. Вони можуть захоплювати великі молекули, чи навіть групи таких молекул, при допомозі псевдоподій.

3. Вони здійснюють позаклітинне травлення і тому поглинають вже прості низькомолекулярні органічні речовини.

4. Вони можуть охоплювати великі молекули своєю мембраною і таким чином поглинати ці речовини.

Запитання 4

Які групи ферментів забезпечують осмотрофне живлення грибів:

варіанти відповідей

1. Фотосинтетики.

2. Гідролітичні ферменти.

3. Протеолітичні ферменти.

4. Каталази.

Запитання 5

 Як гриби «вирішили» питання пошуку поживних речовин:

варіанти відповідей

1. Вони швидко утворюють довгі та дуже розгалужені нитки грибниці.

2. Вони утворюють багато ферментів.

3. Вони здійснюють повільне, але постійне пересування в середовищі.

4. Вони прикріплюються до тіл організмів, які переносять їх у середовищі.

Запитання 6

 Встановіть відповідність між групами грибів за способом живлення та речовинами, які вони використовують для забезпечення своєї життєдіяльності. 1. сапротрофи, 2. паразити, 3. симбіонти – а. живуть у водному середовищі, б. живуть на тілі інших організмів, в. живуть на відмерлих органічних рештках, г. утворюють мікоризу.

варіанти відповідей

1. 1-б, 2 – г. 3 – в. 

2. 1 – в, 2 – б, 3 – г.

3. 1 – г, 2 – в, 3 – б.

4. 1 – г, 2 –а, 3 – б.

Запитання 7

 Яку роль відіграють корені дерев у житті шапинкових грибів:

варіанти відповідей

1. Вони оберігають грибниці грибів від механічних пошкоджень.

2. Вони захищають грибниці грибів від паразитичних організмів.

3. Вони захищають грибниці грибів від поїдання тваринами.

4. Вони утворюють із грибницею мутуалістичні відносини.

Запитання 8

 Основним способом розмноження шапинкових грибів є:

варіанти відповідей

1. Статевий процес.

2. Розмноження спорами.

3. Брунькування.

4. Розмноження відводками.

Запитання 9

 До несправжніх грибів відносять фітофтору, бо вона:

варіанти відповідей

1. Має целюлозу у складі клітинної стінки.

2. Має мікроскопічні розміри.

3. Паразитує на рослинах.

4. Може утворювати мікоризу.

Запитання 10

 Для якої групи грибів характерний фаготрофний тип живлення, рухливість на вегетативній стадії розвитку, відсутність клітинної стінки:

варіанти відповідей

1. Трутовиків.

2. Справжніх грибів.

3. Слизовиків.

4. Шапинкових грибів.

Запитання 11

Розгляньте малюнок шапинкового гриба та встановіть відповідність між частинами його тіла та позначеннями на малюнку. а – плодове тіло, б – ніжка, в – шапинка, г – конідій, д – грибниця:

варіанти відповідей

1. 1 –а, 2 – в. 3 – г, 4 д.

2. 1 – г, 2 – б, 3 – в, 4 – а.

3. 1 – б, 2 – д, 3 – а, 4 – г.

4. 1- д, 2 – а, 3 – в, 4 – б.

Запитання 12

  Встановіть відповідність між групами паразитичних грибів та рослинами, які вони найчастіше вражають. 1- сажкові гриби, 2 – ріжки, 3 – борошниста роса, 4 – трутовики; а – аґрус та огірки, б – кукурудзу та пшеницю, в – помідори та картоплю, г – дерева, д – жито.

варіанти відповідей

1. 1 – б, 2 – г, 3 – в. 4 – д.

2. 1 –б, 2 – д, 3 – а, 4 – г.

3. 1 – б, 2 – д, 3 – в, 4 – а.

4. 1 – а, 2 – д, 3 – б, 4 –г.

Запитання 13

 Паразитичні гриби зазвичай мають гаусторії – утворення на клітинах грибниці, які дають їм можливість отримувати поживні речовини із клітин господаря. Яка із цих груп паразитичних грибів отримує поживні речовини із зовнішнього шару клітин господаря, а яка із внутрішніх клітин тіла господаря відповідно:

варіанти відповідей

1. Ріжки пурпурові та трутовик.

2. Пухирчаста сажка кукурудзи та кила капусти.

3. Борошниста роса аґрусу та трутовик звичайний.

4. Сажка пшениці та фітофтора.

Запитання 14

  До цвілевих грибів належить багато видів , які за способом живлення є …, мають тіло із … (нижчі), або … (вищі) клітин. Найчастіше виділяють захисні речовини… . Встановіть групу, в якій пропущені слова вказані у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. Автотрофами, одноядерних, багатоядерних, антибіотики.

2. Фотосинтетиками, багатьох, однієї, фітонциди.

3. Сапротрофами, однієї, багатьох, антибіотики.

4. Паразитами, одноядерних, багатоядерних, алкалоїди.

Запитання 15

 Цей цвілевий гриб має багатоклітинну розгалужену грибницю із вертикальними нитками на верхівках яких утворюються китицеподібні конідії. Із опису зробіть висновок про яку групу грибів іде мова та яку роль відіграють китицеподібні утворення на вертикальних нитках:

варіанти відповідей

1. Пеніцил, утворюють спори.

2. Аспаргіл, утворюють спори.

3. Пеніцил, утворюють гамети.

4. Аспаргіл, утворюють гамети.

Запитання 16

На шкірці ягід винограду живуть певні види дріжджів. Яку роль вони там відіграють:

варіанти відповідей

1. Це паразитичні організми, які викликають захворювання винограду.

2. Це симбіотичні організми, які сприяють утворенню більшої кількості цукрів у ягодах винограду.

3. Це випадкові організми, які сюди заносить вітром і вони приречені там на загибель.

4. Це організми, які поселяючись на поверхні плодів, при їх дозріванні і розтріскуванні живляться вуглеводами, що входять до складу виноградного соку.

Запитання 17

 Відомо, що пекарські дріжджі використовуються для виготовлення хлібобулочних виробів. Завдяки дріжджам тісто стає пухким і добре прожарюється. Завдяки чому тісто набуває таких властивостей:

варіанти відповідей

1. Дріжджі живляться крохмалем, завдяки чому зменшується клейкість тіста, тому воно стає пухким.

2. При живленні крохмалем дріжджі виділяють вуглекислий газ, який розпушує тісто.

3. При живленні крохмалем дріжджі виділяють етиловий спирт, який розпушує тісто.

4. При живленні крохмалем дріжджі активно розмножуються і своїми тілами розсувають часточки тіста, тому воно стає пухким.

Запитання 18

 Важливу роль у екосистемах відіграють гриби – ксилотрофи. Чому вони є такими важливими компонентами екосистем:

варіанти відповідей

1. Вони руйнують органічні речовини і перетворюють їх на мінеральні.

2. Вони паразитують на тілі паразитичних комах.

3. Вони є руйнівниками відмерлої деревини.

4. Вони паразитують на деревних рослинах і приводять до їх загибелі.

Запитання 19

Які із цих грибів людина вирощує в штучних екосистемах:

варіанти відповідей

1. Опеньок осінній та білий гриб.

2. Печериці та гливи.

3. Шиїтаке та підосичники.

4. Підберезники та мухомор червоний.

Запитання 20

 Гриби людина використовує в різних галузях своєї діяльності. А яку групу грибів людина почала використовувати найпершою:

варіанти відповідей

1. Пеніцил для отримання антибіотиків.

2. Дріжджі для випікання хліба та виготовлення вина.

3. Пеніцил для виготовлення різних видів французьких сирів.

4. Аспарагіл для отримання ферментів, які освітлюють соки та вина.

Запитання 21

До складу лишайників входять:

варіанти відповідей

1. Шапинкові гриби та багатоклітинні водорості.

2. Справжні гриби та одноклітинні фотосинтезуючі організми.

3. Несправжні гриби та фотосинтезуючі прокаріоти.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 22

 Основною умовою поселення лишайників на певній території є:

варіанти відповідей

1. Наявність великої кількості поживних речовин.

2. Наявність великої кількості світла.

3. Відсутність великої кількості вологи.

4. Наявність нерухомого субстрату.

Запитання 23

Особливостями лишайників є:

варіанти відповідей

1. Швидкий ріст та наявність антибіотиків.

2. Повільний ріст та поділ тіла на органи.

3. Наявність тканин та здатність до фотосинтезу.

4. Здатність швидко висихати та в процесі життєдіяльності утворювати лишайникові кислоти.

Запитання 24

Розгляньте малюнок та визначте що саме на ньому зображено:

варіанти відповідей

1. Спори цвілевого гриба мукора, які утворюються в його головчастих спорангіях.

2. Клітини водорості між нитками гриба у складі лишайника.

3. Спори на пластинках спороносних органів у пластинчастих шапинкових грибів.

4. Процес утворення спор у лишайників при їх розмноженні.

Запитання 25

 За особливостями будови слані лишайники поділяються на гомеомерні та гетеромерні. В якій із цих відповідей дана вірна характеристика будови тіла гетеромерних лишайників:

варіанти відповідей

1. Утворені із ниток справжніх грибів верхній та нижній кіркові шари між якими розташовано гонідіальний шар із водоростей та пухкий серцевинний шар із ниток гриба.

2. Нитки гриба та клітини водоростей рівномірно перемішані між собою і тільки кірку утворюють нитки гриба.

3. Нитки гриба утворюють тільки кіркові шари між якими розташовані тільки клітини водоростей.

4. Нитки гриба утворюють верхній кірковий шар, а між клітинами нижнього кіркового шару розташовані клітини водоростей.

Запитання 26

  Для клітин грибів та клітин водоростей, які входять до складу лишайників, характерні різні типи живлення. В якій із груп вони названі у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. Гетеротрофний та автотрофний.

2. Автотрофний та гетеротрофний.

3. Обидва компоненти є автотрофами.

4. Обидва компоненти є гетеротрофними організмами.

Запитання 27

 Статеве розмноження лишайників забезпечують:

варіанти відповідей

1. Клітини фікобіонту.

2. Клітини мікобіонту.

3. Клітини фіко- та мікобіонту.

4. В різних видів лишайників ці процеси можуть здійснюватися різними способами. 

Запитання 28

У лишайників є різні способи вегетативного розмноження. При якому із них у товщі тіла лишайника утворюється структура із ниток гриба та клітин водорості, які виходять на поверхню через тріщини у кірковому шарі:

варіанти відповідей

1. Ізидії.

2. Соредії.

3. Апотеції.

4. Гонідії.

Запитання 29

 У цього лишайника тіло має вигляд тонкої пластинки, яка всією своєю нижньою поверхнею прикріплюється до субстрату. Він покриває ділянки скель, які добре освітлені сонцем і утворює на них плями оранжевого або сірчано-жовтого кольору. Про який тип лишайника йдеться в цьому описі.

варіанти відповідей

1. Накипний.

2. Кущистий.

3. Листуватий.

4. Декоративний.

Запитання 30

 При виверженні вулканів лава, яка застигає на схилах, випалює все живе. Минають десятиліття і схили починають поростати. Які організми першими з’являються на цих схилах:

варіанти відповідей

1. Віруси.

2. Гриби.

3. Лишайники.

4. Мохи.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест